Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

Arkiv bolagsstämmor

Årsstämma 2023

Stämmoprotokoll 2023

Kallelse till årsstämma 2023 i Egetis Therapeutics AB publ

Fullmaktsformulär – Egetis – Årsstämma 2023

Anmälan och formulär för förhandsröstning – Egetis – Årsstämma 2023

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Revisorsyttrande ABL 8-54

Ersättningsrapport_Final_2022_SE

Egetis – AGM 2023 – ESOP förslag (Sv)

Egetis – AGM 2023 – Villkor för teckningsoptioner Terms and conditions for warrants (Bilaga Appendix B) (Sv + Eng)

Årsstämma 2022

Protokoll årsstämma Egetis Therapeutics AB 2022-05-30

Webcast från informationsmötet 16 maj 2022

Kallelse årsstämma 2022 Egetis

Fullmaktsformulär Egetis Therapeutics AB (publ)

Formulär för poströstning Egetis Therapeutics AB

Revisorsyttrande enligt ABL 8 kap 54 § 2021

Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2022

Ersättningsrapport 2021

Egetis_Therapeutics_-_ESOP_2022_-_Fullständigt_förslag_(Sv)

Egetis_Therapeutics_-_ESOP_2022_-_Villkor_för_teckningsoptioner_(Bilaga_B)_(Sv+Eng)

 

Extra bolagsstämma 13 april 2022

Revisorns yttrande

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap

Styrelseprotokoll #149 med emissionsbslut

Formulär för poströstning Egetis Therapeutics AB

Final Kallelse extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär Egetis Therapeutics AB

Protokoll extra bolagsstämma 2022 Egetis Therapeutics AB final version 2022-04-13

Årsstämma 2021

Protokoll årsstämma Egetis Therapeutics 2021-04-29
Kommuniké Årsstämma 2021
Videoinspelning från informationsmötet 22 april, 2021
Länk till kallelsen i sin helhet
Revisorsyttrande enligt ABL 8 kap 54 § 2020
Styrelsens fullständiga förslag punkt 15 inför årsstämma 2021 uppdaterad
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Ersättningsrapport 2020

Extra bolagsstämma 11 december 2020

Kommuniké extra bolagsstämma 11 december 2020
Protokoll extra bolagsstämma 11 december 2020

Extra bolagsstämma 28 oktober 2020

Kommuniké från extra bolagsstämman 28 oktober
Protokoll från extra bolagsstämman 28 oktober

Kallelse extra bolagsstämma 2020 den 28 oktober 2020
Valberedningens förslag samt motiverade yttrande inför extra bolagsstämma
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier vid överteckning
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL
Styrelsens beslut om företrädesemmision under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande
Styrelsens beslut om apportemission under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande
Revisorns yttrande enligt 13 kap 8 § ABL
Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § ABL

Årsstämma 2020

2020 Protokoll årsstämma
Kallelse årsstämma 2020
Styrelsens fullständiga förslag punkt 15
Styrelsens fullständiga förslag punkt 16
Styrelsens fullständiga förslag punkt 17

Årsstämma 2019

2019 Protokoll årsstämma
Kallelse till årsstämma PledPharma 2019
Fullständiga förslag inför årsstämman 2019

Årsstämma 2018

2018 Villkor för teckningsoptioner
2018 Protokoll årsstämma
2018 Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2017

2017 Villkor för teckningsoptioner
2017 Protokoll årsstämma
2017 Kallelse årsstämma

Extra bolagsstämma 2017

2017 Kallelse till extra bolagsstämma
2017 Förslag Extra bolagsstämma
2017 Extra bolagsstämmaProtokoll

Årsstämma 2016

2016 Protokoll årsstämma
2016 Kallelse Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma 2016

2016 Protokoll Extra bolagsstämma
2016 Kallelse till årsstämma
2016 Förslag Extra bolagsstämma

Årsstämma 2015

2015 Protokoll årsstämma
2015 Kallelse till årsstämma

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com