Om Egetis

Egetis är ett innovativt, unikt och integrerat läkemedelsutvecklingsbolag, fokuserat på projekt i senfas klinisk utveckling inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Patent och varumärken

En aktiv strategi

Egetis har lämnat in fem patentansökningar som syftar till ett exklusivt marknadsskydd och breda kommersiella rättigheter för tillverkning och användning av PLED-baserade läkemedel i ett stort antal länder.

Ansökningarna täcker inte bara de första produkterna och den initiala kliniska tillämpningen utan även ett brett spektrum av andra tillämpningar, liksom produktionsmetoder och formuleringar för Egetis produkter och eventuella försök från konkurrenter att skapa generiska produkter.

Egetis portfölj av patent utvidgas med nya ansökningar och godkännanden allt eftersom ansökningar processas och nya innovationer görs, t.ex. avseende formuleringar och nya tillämpningsområden. Totalt har 16 länder godkänt Egetis patentansökningar. Den först inlämnade patentansökan har hittills godkänts i USA, Kanada, EU, Kina, Hong Kong, Ryssland, Australien, Sydkorea, Indien, Israel och Japan, med patentskydd fram till 2028. Den andra ansökan är hittills godkänd i EU, Sydafrika, Sydkorea, Kanada, Israel, Japan, Mexico, Ryssland och Australien med patentskydd till 2030. Den tredje ansökan som är den mest centrala i patentportföljen, avser den aktiva substansen i läkemedelskandidaterna PledOx® och Aladote®, är godkänd i USA, Kina, (inklusive Hong Kong och Macau), Indien, Japan, EU, Australien och Ryssland. Patentets giltighetstid sträcker sig till december 2032. Den fjärde ansökan har gått in i nationell fas och beräknas ge ett patentskydd till oktober 2033. Den femte patentansökan som publicerades under 2017 avser kombinationsprodukter för att behandla akut leversvikt och andra levertillstånd. Patent 2, 3 och 5 är av betydelse för Aladote®.

Egetis följer noga utvecklingen kring sina immateriella rättigheter inom alla relevanta områden och följer också konkurrerande teknologier och företag. Patentstrategin för immateriella rättigheter har utvecklats i nära och långvarigt samarbete med Egetis externa patentombud.

Egetis har varumärkesskydd för varumärket Aladote® sedan 2015 och Emcitate® sedan 2017.

Om patent

En patentansökan måste sändas in i alla länder/regioner där man önskar få patentet godkänt. Här granskas och beviljas/avslås ansökan av de enskilda patentmyndigheterna. Patentet gäller för en begränsad tid, i allmänhet i 20 år, räknat från det datum PCT ansökan sändes in. Nedan ges en schematisk översikt av patenteringsförfarandet, på en 20-årig tidskala.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com