Investerare

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Aktiekapitalets utveckling

ÅrHändelseFörändring av antal aktierFörändring av aktiekapital, SEKTotalt antal aktierTotalt aktiekapital, SEKKvotvärde per aktie, SEK
2006Nybildning100 000100 000100 000100 0001,00
2007Nyemission88 00088 000188 000188 0001,00
2008Nyemission18 80018 800206 800206 8001,00
2009Nyemission25 85025 850232 650232 6501,00
2010Nyemission68 66668 666301 316301 3161,00
2011Fondemission-301 316301 316602 6322,00
2011Nyemission46 81393 626348 129696 2582,00
2011Split12 880 773-13 228 902696 2580,0526316
2011Nyemission7 018 873369 41420 247 7751 065 6720,0526316
2013Nyemission1 687 31488 80621 935 0891 154 4780,0526316
2014Nyemission1 687 31488 80623 622 4031 243 2840,0526316
2014Nyemission4 724 480248 65728 346 8831 491 9410,0526316
2015Nyemssion/TO42 0002 21128 388 8831 494 1520,0526316
2016Nyemission20 277 7731 067 25248 666 6562 561 4040,0526316
2019Nyemission4 866 665256 14053 533 3212 817 5440,0526316
2020Nyemission (Apportemissionen)63 773 3453 356 493117 306 6666 174 0380,0526316
2020Nyemission9 523 809501 253126 830 4756 675 2910,0526316
2020Nyemission38 238 0852 012 532165 068 5608 687 8220,0526316
2022Nyemission49 520 5682 606 347214 589 12811 294 1690,0526316
2023Riktad nyemission35 000 0001 842 106249 589 12813 136 2750,0526316
2023Riktad nyemission42 982 3312 262 229292 571 45915 398 5040,0526316

Aktiekapital

Aktiekapitalet per den sista oktober 2023 uppgick till 15 398 503,59 kronor fördelat på 292 571 459 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,05 kronor per aktie. Bolaget har endast utgivit aktier av ett aktieslag och samtliga utestående aktier är fullt betalda. Egetis bolagsordning anger att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor samt att antalet aktier ska uppgå till lägst 95 000 000 aktier och högst 380 000 000 aktier.

Vid bolagsstämma berättigar varje aktie till en (1) röst. Varje aktie ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com