Pipeline

Egetis utvecklar nya terapier inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Medicinskt behov

Egetis utvecklar nya terapier för livshotande sjukdomar

 

Paracetamolförgiftning

Paracetamol är det mest använda läkemedlet i världen vid behandling av smärttillstånd och finns tillgängligt både som receptfritt och som receptbelagt läkemedel. Paracetamol- förgiftning är samtidigt en av de vanligaste förgiftningarna genom att läkemedlet avsiktligt eller oavsiktligt överdoseras. Avsiktlig överdosering av paracetamol är en av de vanligaste metoderna vid självmordsförsök bland ungdomar i åldern 10–19 år, där flickor dominerar.

Det lömska med paracetamolförgiftning är att paracetamol allmänt anses som det skonsammaste av smärtläkemedlen och att det kan vara svårt att till en början veta att man oavsiktligt överdoserat paracetamol eftersom skillnaden mellan normal och skadlig dos är liten. Samtidigt kan symtomen vara ganska diffusa eller helt utebli under det första dygnet efter förgiftning. Överdosering av paracetamol kan leda till bland annat akut leversvikt som i sin tur kan medföra behov av levertransplantation och i värsta fall resultera i dödsfall.

Problemet med paracetamolöverdos är stort över hela världen. I Sverige har antalet frågor om paracetamolförgiftningar till Giftinformationscentralen ökat trefaldigt sedan år 2000. Det svenska läkemedelsverket har nyligen beslutat att försäljningen av paracetamol i dagligvaruhandeln ska upphöra. I Storbritanien leder överdos av paracetamol till 100 000 akutbesök, 50 000 sjukhusinläggningar, och orsakar ca 5000 fall av akut leversvikt och ca 150 dödsfall årligen.

Defekt MCT8-transportör

Information från vår engelska sida.

Cellgiftsbehandling av tjocktarmscancer och biverkningar

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i västvärlden. Varje år får över 450 000 personer sjukdomen.

Ett av förstahandsalternativen vid tjocktarmscancer är en kombinationsbehandling kallad FOLFOX (FOLinat, 5-Fluorouracil (5-FU), och OXaliplatin). FOLFOX ger bättre behandlingsresultat än äldre behandlingar, men ett stort problem är allvarliga biverkningar. Biverkningarna leder till att den planerade dosen av cellgifter inte kan ges. Detta gör att mindre än hälften av patienterna får den ordinerade dosen. Det finns därför ett stort medicinskt behov av att minska biverkningar vid behandling med FOLFOX.

Cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN)

Cellgifter är effektiva för att behandla cancer men för ofta med sig svåra biverkningar hos patienten. En vanligt förekommande och allvarlig biverkning är känselnervskador (neuropati) vilket drabbar nästan alla patienter med symptom som besvär med smärta och obehag i händer och fötter, svårt med balansen och problem med känseln under resten av sitt liv.

Läkemedel för att minska biverkningarna

Idag finns effektiva (stödjande) läkemedel som förebygger vissa biverkningar av cellgiftsbehandling t ex illamående. Dessutom finns det möjlighet att använda läkemedel som stimulerar nybildning av olika blodkroppar och på så sätt minska den tid som patienterna lider av allvarlig blodbrist, en mycket vanlig biverkning. Fortfarande saknas dock effektiva läkemedel som förebygger allvarlig nervpåverkan (CIPN). Världsmarknaden för stödjande cancerbehandling är idag på drygt 10 miljarder USD.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com