Om Egetis

Egetis är ett innovativt, unikt och integrerat läkemedelsutvecklingsbolag, fokuserat på projekt i senfas klinisk utveckling inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Organisation

Bolaget har en innovativ, unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens inom senfas klinsik utveckling, registrering och kommersialisering.

En ny företagsledning tillsattes 2017 med ansvar för att utveckla Egetis förmåga att skapa de bästa förutsättningarna för att vidareutveckla läkemedelskandidaterna. Bolagets egen kompetens har stärkts och är gedigen inom hela värdekedjan, från klinisk utveckling till att kunna ta läkemedelskandidater till framgångsrik registrering.

Medarbetarna har sammantaget omfattande erfarenhet inom preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling, strategisk regulatorisk kompetens (regulatory affairs, såväl FDA som EMA och PMDA), finansiering och investeringar (förståelse för investerarkrav på en hållbar affär), CMC (kemi, tillverkning och kontroll av aktiva läkemedelssubstansen), planering och projektledning av kliniska studier, inköp, projektledning samt samarbete med partners såsom API-tillverkare (aktiva läkemedelssubstansen), CRO (Contract Research Organization, kontraktsforskningsbolag) och patentering. Efter förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics (RTT) i Q4 2020 har bolaget kombinerat kärnkompens från inom senfas klinisk utveckling inom sårläkemedelssegmentet, registrering och kommersialisering (inkl Särläkemedelssegmented).

För att klara komplex läkemedelsutveckling med en relativt liten egen organisation krävs utöver kompetens och erfarenhet även flexibilitet och en god samarbetsförmåga. Medarbetarna är organiserade i tvärfunktionella team som ger förutsättning till helhetssyn och ökade möjligheter att ta utvecklingsprojekten hela vägen. Egetis hade i slutet av 2020, efter förvärvet av RTT, nio anställda. Bolaget anlitar även konsulter och samarbetspartners i takt med behov av specifik kompetens.

Partnerval viktiga

Som ett mindre läkemedelsbolag är kvalitativa partners en viktig förutsättning för utvecklingsprojekten och för att attrahera kvalificerade partners läggs energi på att bygga goda relationer och skapa motivation.

En organisation med tydliga värderingar

Egetis är en liten organisation med den flexibilitet som det möjliggör. Arbetet baseras på följande värderingar:

  • Vi är resultatdrivna med tydliga mål och hög etik.
  • Vi arbetar som ett lag som samarbetar tvärfunktionellt med varandra och partners där vi tar vara på vår omfattande kompetens och erfarenhet.
  • Vi är modiga och utmanar status quo.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com