Bolagsstyrning

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Valberedning

Årsstämman 2024 planeras att hållas den 6 maj 2024 i Stockholm.

Valberedningen, som har utsetts i enlighet med de principer antagna av årsstämman den 27 april 2023, består av följande medlemmar.

Peder Walberg, utnämnd av Cetoros AB
Peter Lindell, utnämnd av Cidro Förvaltning AB
James Brush, utnämnd av Frazier Life Sciences

Styrelsens ordförande Thomas Lönngren är adjungerad till valberedningen.

Valberedningens uppgift är att presentera förslag angående ordföranden och övriga medlemmar i styrelsen, samt ersättning till styrelsens medlemmar, till årsstämman. Valberedningen ska även lämna förslag angående utnämning och ersättning av revisorer. Vidare ska valberedningen lämna förslag angående processen för att utse valberedningen till årsstämman 2024.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till info@egetis.com (vänligen märk e-postmeddelanden med ’Valberedningen’). Förslag ska vara inlämnade senast den 19 januari 2024.

Valberedningsinstruktionen, som antogs av årsstämman den 27 april 2023, finns i kallelsen till årsstämman 2023 under Punkt 13.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com