Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Redeye – viktig studie kärvar för Pledpharma

26 april, 2013

Siffrorna för första kvartalet var i linje med vår för-väntan. Den främsta nyheten i samband med rapporten var att MANAMI-studie nu är fullrekryterad och vi väntar oss studiedata i Q3. Patientrekryteringen till PLIANT-studien har dock inte alls gått som på räls, och för att finansiera fördröjningen genomförs en nyemission, där drygt 18 miljoner kronor ska tas in. En fulltecknad emission bedömer vi ger finansiering av verksamheten genom 2014. Vårt motiverade SOTP-värde är oförändrat och uppgår till 28 kronor. Aktien hålls framför allt tillbaka av osäkerhet kring patientrekryteringen till PLIANT-studien.

De projektrelaterade kostnaderna ökade något under första kvartalet till följd av milstolpsbetalning till kontraktsorganisationen som bolaget samarbetar med i PLIANTstudien, en studie där PledOx ges för att minska allvarliga biverkningar för patienter med avancerad tjocktarmscancer som behandlas med cellgiftet FOLFOX. Lägre personalkostnader vägde dock upp ökningen, varför rörelsekostnaderna i första kvartalet sjönk till 8,3 miljoner kronor jämfört med nivån i fjärde kvartalet i fjol. Kostnadsutveck lingen i första kvartalet ligger något under vår prognos för innevarande år till följd av en betydligt långsammare patientrekrytering till PLIANT studien än vi hade förväntat oss. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,5 miljoner kronor och vid utgången av första kvartalet uppgick bolagets likvida medel till 48,3 miljoner kronor. Fördröjningen för PLIANTstudien med åtmin stone ett halvår från ursprungsplanen ligger bakom beslutet att genomföra en företrädesemission som kan komma stärka kassan med cirka 18 miljoner kronor. Den extra finansieringen ska vara tillräcklig för att syna korten i PLIANTstudien om bolaget lyckas få ordning på patientrekryteringen så att första studiedata verkligen kan presenteras mot sommaren 2014. Det finns teckningsförbindelser från de större ägarna på drygt 50 procent av emissionsbeloppet. Teckningskursen är satt till 11 kronor, vilket är en attraktiv nivå. Rabatten mot marknadspriset är dock relativt lågt, vilket kan hålla tillbaka investerare eller att istället välja köpa aktier direkt över börsen. Att bolaget behöver fylla på kassan är inget märkvärdigt, dock kan tidpunkten diskuteras. Fördelen med att göra detta nu är att osäkerhetsmomentet kring finansieringen åtminstone tillfälligt tas bort. Dessutom är marknads klimatet för mindre noterade bolag inom läkemedelsutveckling bättre än på flera år. Nackdelen som vi ser det är att bolaget ännu inte har kontroll på patientrekryteringen i PLIANTstudien, varför det i slutändan kan visa sig att förestående emission inte är tillräcklig.

För att läsa hela analysen se bifogad PDF eller http://www.redeye.se/

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com