Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma utser rådgivare för kommersialisering av PledOx®

6 maj, 2013

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharma utser rådgivare för kommersialisering av PledOx®

PledPharma har för avsikt att starta utlicensieringsarbetet av PledOx under
2013, för vidare utveckling och kommersialisering. PledPharma har ingått avtal
med IMS Consulting Group (IMSCG) som en strategisk rådgivare för att optimera
processen. 

Stockholm, 2013-05-06 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Utlicensieringen av
PledOx-projektet kommer att starta under 2013. Målet är att PledOx
utlicensieras till ett större läkemedelsföretag med verksamhet inom
onkologiområdet och där PledPharmas intäkter utgörs av fasta ersättningar vid
utlicensieringen och vid milstolpar på vägen mot lansering samt
royaltyintäkter, baserade på försäljningen. 

"PledOx är en kraftfull substans med potential att stärka onkologi satsningen
för ett stort läkemedelsföretag", säger Jacques Näsström, VD PledPharma. "IMSCG
har en stark historia att katalysera framgångsrika transaktioner, och vi ser
fram emot att arbeta med vår rådgivare," avslutar Jacques. 

"Vi ser en stor potential i PledOx förmåga att minska allvarliga biverkningar
vid cancerbehandling," säger Dan Ross, Senior Principal, IMS Consulting Group.
"Vårt team kommer att arbeta nära med PledPharma att identifiera den ideala
kommersialiseringspartnern för att säkerställa att denna viktiga behandling
blir tillgänglig för rätt patienter," avslutar Dan, IMSCG. 

PledOx förmåga att minska de allvarliga biverkningarna av cellgiftsbehandling
FOLFOX (en kombination av FOLinat, 5-FU och OXaliplatin) i patienter med
metastaserad (spridd) tjocktarmscancer studeras för närvarande i fas
IIb-studien PLIANT (för detaljer, se www.clinicaltrials.gov). Resultat från
studien väntas under mitten av 2014. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.seOm PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar PledOx®, i
syfte att förebygga biverkningar vid cellgiftsbehandling av cancer.
Biverkningarna är ofta så svåra att behandlingen inte kan genomföras som
planerat. Den nuvarande marknaden för stödjande cancerbehandling är på cirka 72
miljarder kronor. PledOx är en läkemedelskandidat inom den patentskyddade
substansklassen PLED, som skyddar kroppens normala celler mot oxidativ stress. 
PledOx är ett lowMEM (low Molecular Enzyme Mimetic) som härmar det kroppsegna
enzymet Mangan SuperOxid Dismutas (MnSOD) som är vårt viktigaste skydd mot
oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår vid överproduktion av skadliga
syre/kväve molekyler, t ex som ett resultat av cellgiftsbehandling. PledPharma
utvärderar också möjligheterna att använda PLED-substanser vid andra sjukdomar.
PledPharma (STO:PLED) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser
Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se 

About IMS Consulting Group

The IMS Consulting Group within IMS Health provides specialized, evidence-based
advisory services on critical business issues for life sciences organizations.
With a global presence and local expertise across six continents, it provides
strategic advice and transformational insights into healthcare dynamics in
critical areas that include pricing & market access, marketing, and product,
portfolio and geographic investment decisions. IMS Consulting Group also serves
as a business development advisor to life sciences clients on the buy-side and
sell-side of transactions. One of the most recent deals that Dan’s team at
IMSCG closed was the Janssen – Wellspring Biosciences oncology deal closed in
February, 2013 

About IMS Health

IMS Health is a leading worldwide provider of information, technology, and
services dedicated to making healthcare perform better. The company’s expert
resources draw on data from nearly 100,000 suppliers, and on insights from 39
billion healthcare transactions processed annually, to serve more than 5,000
healthcare clients globally. Customers include pharmaceutical, medical device
and consumer health manufacturers and distributors, providers, payers,
government agencies, policymakers, researchers and the financial community.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com