Pipeline

Tre läkemedelskandidater i långt framskridna kliniska faser

Pipeline

Aladote®

Aladote®  är en ”first-in-class” läkemedelskandidat som utvecklas för att minska akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En ”proof of principle”-studie (fas Ib/IIa) har framgångsrikt slutförts. Aladote® har beviljats särläkemedelsstatus i USA. Utformning av den pivotala fas IIb/III-studien för Aladote® har slutförts efter interaktioner med FDA, EMA och MHRA.

Läs mer

Emcitate®

Emcitate® är en ”first-in-class” läkemedelskandidat som utvecklas för att behandla patienter med MCT8-brist, en sällsynt ärftlig defekt sköldkörtelhormonsignalering. En första klinisk prövning på patienter som lider av MCT8-brist i alla åldrar har avslutats med statistiskt signifikanta och kliniskt relevanta resultat. En pivotal studie som skall studera tidig intervention hos mycket unga drabbade barn är på väg att starta senare i år. Emcitate® har beviljats särläkemedelsstatus i USA och Europa.

Läs mer

PledOx®

PledOx® är en ”first-in-class” läkemedelskandidat, avsedd för förebyggande av nervskador i samband med cellgiftsterapi. PledOx® nådde inte effektmålet i det i förtid avslutade fas 3-programmet POLAR. Beslut om fortsatt utveckling av PledOx® kommer fattas tillsammans med Solasia baserat på ytterligare utvärdering av resultaten från POLAR studierna.

Läs mer

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com