Pipeline

Särläkemedelskandidat som återställer sköldkörtelhormonsignalering i celler med defekt MCT8 transportör

Sjukdomsområde

Sköldkörtelhormonets roll och reglering

Sköldkörtelhormon har en viktig funktion i kroppen och reglerar aktiviteten i nästan alla celltyper och spelar även en viktig roll för såväl utveckling som funktion av flera organ. För att utföra sin funktion, behöver sköldkörtelhormonet produceras korrekt och i rätt mängd, transporteras till målorganet och slutligen binda till sin receptor inne i cellkärnan. Eventuell störning av endera av dessa steg kommer att inverka på kroppens förmåga att upprätthålla och reglera sköldkörtelhormonsignallering, vilket i sin tur kan påverka olika celler och organ och ge upphov till olika symptom, beroende på var och hur denna störning sker.

Sköldkörtelhormon tillverkas i sköldkörteln, som sitter på halsen framför luftstrupen. Sköldkörtelhormon reglerar många kroppsfunktioner, såsom andning, hjärtfrekvens, temperatur, ämnesomsättning och matsmältning. Under spädbarnsåren behövs även sköldkörtelhormon i rätt mängd för normal tillväxt och utveckling av bland annat hjärnan.

Skölkdkörtelhormon innehåller jod och det är viktigt att detta tillförs via kosten för att sköldkörteln skall kunna tillverka hormonet. Matvaror som är naturligt rika på jod är till exempel fisk och skaldjur och växter som växt i jodrik jord. Jodinerat salt är en annan bra källa till jod.

Det finns två huvudsakliga former av sköldkörtelhormon, T3 och T4, som båda tillverkas av sköldkörteln. Huvuddelen av kroppens sköldkörtelhormon finns som T4, som är ett så kallat pre-hormon med lång halveringstid. T4 behöver omvandlas till T3 för att ha effekt. Denna omvandling kan ske i levern och mag-tarmkanalen, men även inuti vissa målceller. Sköldkörtelhormon utnyttjar sig av olika transportörer för att komma in i cellerna. Det finns flera transportörer i kroppen, som uttrycks i olika organ och celltyper. En av de viktigaste transportörerna av sköldkörtelhormon kallas monokarboxylattransportör 8 (MCT8) och är nödvändig för att transportera sköldkörtelhormon in i hjärnan över den så kallade blod-hjärnbarriären, som skiljer cirkulationen i hjärnan från resten av kroppen och vidare in i nervcellerna. Väl inne i cellerna, måste T3 leta sig hela vägen in i cellkärnan där arvsmassan finns, för att binda till sin receptor. När den har bundit fungerar hormonet och receptorn tillsammans som en så kallad transkriptionsfaktor, vilket leder till att vissa gener uttrycks och andra undertrycks.

Givet sköldkörtelhormonets viktiga roll i kroppen kontrolleras nivåerna av sköldkörtelhormon och dess signallering på flera nivåer. Tillverkningen i sköldkörteln regleras av den så kallade hypothalamus-hypofys-sköldkörtel axeln (HPT). HPT axeln fungerar så att hypothalamus känner av nivån av sköldkörtelhormon i blodet och frisätter när det behövs ett prohormon vid namn Tyrotropin Frisättande Hormon (TRH). TRH verkar i sin tur på den främre delen av hypofysen, som frisätter så kallat thyroideastimulerande hormon (TSH), vilket signallerar till sköldkörteln att tillverka och frisätta mer sköldkörtelhormon.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com