Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Kunskapen om PledPharmas PledOx växer – EP Access

23 april, 2013

Nyhetsbrev, 23 april 2013

Kunskapen om PledOx växer

– Analys från EP Access

PLEDPHARMA | All fokus i PledPharma ligger i dagsläget på läkemedelskandidaten PledOx i fas IIb. PLIANT-studien har startat lite trögt med intag av patienter. Därav nyemission på SEKm 19m nu genomförs. Franska forskningsresultat indikerar att PledOx inte har någon hämmande verkan på anticancereffekten hos cellgifter, vilket sannolikt är den största farhågan kring PledOx.

Odramatisk Q113 rapport

All fokus i PledPharma ligger i dagsläget på läkemedelskandidaten PledOx och den nyligen startade fas IIb studien PLIANT. Detta tar fokus från redovisade siffror för Q113, där kostnadsnivån i bolaget låg nära våra prognoser. Kassaflödet i kvartalet från den löpande verksamheten var SEKm -10,5 och nettokassan uppgick 31 mars till SEKm 48,3.

Nyemission på SEKm 19 ökar flexibiliteten

På en extra bolagsstämma 18 april beslutades att stärka kassan i bolaget genom en företrädesemission av 1.7m aktier till kursen SEK 11 med teckningstid 6-20 maj 2013. Denna emission gör att PLIANT-studien nu tillåts ta cirka ett halvår längre än tidigare planerat. Rekryteringen av patienter till PLIANT-studien har gått trögare än väntat. Genom att förändra inklusionskriterier samt utöka antal studiecentra räknar nu PledPharma med att kunna rapportera resultat i mitten av 2014. Det representerar en försening på cirka ett halvår. Nyemissionen förbättrar även förhandlingsläget för PledPharma i en partnerdiskussion under 13E/14E.

Intressant klinisk data från fransk forskargrupp

En forskargrupp i Frankrike har i en liten, okontrollerad studie med 22 patienter verifierat PledPharmas slutsatser att mangafodipir, grundsubstansen till PledOx, förbättrar biverkningsprofilen vid cellgift behandling mot cancer. Studien visar emellertid också att mangafodipir ej reducerar anticancereffekten hos cellgifter, utan i denna studie snarare förbättrade den. Detta är den första studien i människa som ger information om medianöverlevnadstid hos patienter som behandlas med cellgifter och mangafodipir. I studien vara medianöverlevnaden hos patienterna 33 månader vilket är 6-8 månader längre än de standardcellgiftsbehandlingar som används idag.

Reducerad risk

Vi bedömer att risken reducerats i PledOx-projektet givet uppmuntrande data från den franska forskargruppen. Dessutom har noterade jämförelseobjekt under 2013 fortsatt att utvecklats starkt. Det är rimligt att den stundande nyemissionen samt den tröga starten på PLIANT-studien utgör en hämsko för aktien på kort sikt, men vi väntar oss att dessa moln lättar längre in i 2013. Vid en framgångsrik lansering av PledOx och vid ett 25%-igt avkastningskrav beräknar vi värdet på aktien till ca. SEK 48 efter nyemissionen.

Källa: Kunskapen om PledOx växer http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/kunskapen_om_pledox_vaxer-552.aspx

______________________________

[EP Access]

Bolag PledPharma
Lista First North
Bransch Hälsovård

[Bild]
PledPharma fokuserar på läkemedelskandidaten PledOx.

[EP Access logo]
EP Access är en analystjänst om små och medelstora bolag som drivs av Erik Penser Bankaktiebolag. [Följ EP Access på Twitter]
https://twitter.com/intent/user?screen_name=EP_Access

Aktien
Kurs 12,40 kr
Utveckling 12 mån -4%

Relaterat

Nyhetsrum http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma

[Bild]
Hela analysen med PDF http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/kunskapen_om_pledox_vaxer-552.aspx

Stora steg framåt http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/stora_steg_framat-530.aspx

Siktar på en miljardmarknad http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/siktar_pa_en_miljardmarknad-498.aspx

______________________________

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister.

beQuoteds nyhetsredaktion bevakar företag för att ge en pedagogisk rapportering kring relevanta händelser.

beQuoteds kundservice uppdaterar nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplaster åt företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

På webbplatsen www.beQuoted.com http://www.beQuoted.com uppdateras kontinuerligt finansiell information om olika företag.

Nyheter | Analyser | Pressmeddelanden | IR-webb | Investor relations

Prenumeration

Om du vill ändra eller avsluta din prenumeration på beQuoted nyhetsbrev Klicka här http://www.bequoted.com/irs2/prenumeration/Register.htm

Synpunkter och kommentarer uppskattas

Om du har synpunkter eller andra kommentarer att ge, hör då gärna av dig.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com mailto:info@beQuoted.com
www.beQuoted.com http://www.beQuoted.com

Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com