Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Redeye – Ljus i tunneln för Pledpharma

9 september, 2013

Andra kvartalet bjöd på sjunkande rörelsekostnader, till följd av den försening som inträffat i PLIANT-studien. Finanserna är under kontroll och sista juni hade bolaget en kassa på 59,1 miljoner kronor. Det börjar lätta upp med patientrekryteringen i PLIANT-studien och ytterligare tre patienter hade vid rapportdagen behandlats med PledOx. Den större randomiserade delen ska därmed kunna inledas mot slutet av året. Finanserna är tillräckliga för att nå första studieresultaten i PLIANT-studien, men det finns inget större utrymme för nya förseningar. Aktien handlas till mycket attraktiva nivåer. Vi räknar med bra möjligheter till ett positivt nyhetsflöde under närmaste månaderna, vilket bör ge stöd för en uppvärdering. Vårt motiverade värde uppgår till 30 kronor per aktie

Det absolut viktigaste i rapporten för andra kvartalet var inte själva rapportsiffrorna utan beskedet att ytterligare tre patienter behandlats i den första doseskalerande delen av PLIANTstudien, för att nu uppgå till fyra patienter. Det kanske inte framstår så imponerande att tre till patienter behandlats, men mot bakgrund av de problem som tidigare funnits i rekryteringen är tre patienter till ett viktigt steg framåt och gör att första dos eskaleringsdelen närmar sig målet om sex patienter. Om vi extrapolerar nuvarande rekryteringstakt bör de återstående två patienterna i del 1 vara rekryterade innan utgången av oktober. Därmed ser det bra ut för att PLIANT-studien kunna övergå i del 2 innan årsskiftet, där drygt 120 patienter ska inkluderas. I del 2 kommer patienter från cirka 30 centra i Europa och USA rekrytera patienter, vilket bör få upp takten väsentligt. Med de problem som funnits i Sverige ska det inte uteslutas att det inledningsvis kan gå lite trögt i starten av andra delen i PLIANT-studien.

För att läsa hela analysen se bifogad PDF eller http://www.redeye.se/

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com