Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharmas PLIANT-studie fortskrider – EP Access

4 september, 2013

Nyhetsbrev, 4 september 2013

PLIANT-studien fortskrider

– Analys från EP Access

PLEDPHARMA | Efter en trög start på PLIANT-studien förefaller patientrekryteringen nu ha förbättrats. PledPharma vidhåller att resultat från studien väntas under mitten av nästa år. Dessa studieresultat är alltjämt den främsta värdedrivaren för aktien.

4 av 6 patienter nu behandlade i dosökningsfasen

Efter en trög start på PLIANT-studien förefaller patientrekrytering nu har förbättrats. Totalt har fyra av sex patienter behandlats i dosökningsfasen och PledPharma hyser goda förhoppningar om att kunna övergå till randomiseringsfasen under andra halvåret 2013. PledPharma kvarstår även vid bedömningen att "top line" resultat för hela studien väntas erhållas i mitten av 2014. Totalt har nu drygt 20 doser med PledOx administrerats och resultaten är i linje med ledningens förväntningar. Vi förväntar oss att PledPharma släpper data från den öppna dosökningsfasen i början av 2014. Förutom de två kvarvarande patienterna i dosökningsfasen krävs i USA att tre ytterligare patienter som behandlas med FOLFOX samt Avastatin innan man går in i den randomiserade fasen av studien.

Licensieringsdiskussioner väntas ta fart nästa år

I maj annonserade PledPharma att man anlitat IMS Consulting Group till rådgivare i utlicensieringsarbetet för PledOx. Vi bedömer att man kan närma sig skarpa diskussioner med potentiella partners först under nästa år, när PLIANT-studien lider mot sitt slut. Ett licensavtal kan sannolikt först komma till stånd när data från studien är känt.

Lägre kostnader är väntat i kvartalet

Intäkterna var i kvartalet nära noll, vilket var helt enligt förväntningarna. Däremot var kostnaderna lägre än väntat och klart lägre än under Q113. Totalt uppgick de till SEKm 6 i kvartalet, att jämföra med SEKm 8 i Q113 och SEKm 11 i Q212. Detta är helt en funktion av det tröga patientintaget under första halvåret då detta styr kostnaderna PLIANT-studien. De låga kostnaderna bör därmed betraktas som att man bara skjuter dem framför sig till senare under året. Prognosförändringarna blir därmed marginella.

Kursutveckling i linje med sektorn

Under de senaste 12 månaderna har PledPharma-aktien stigit drygt 30% vilket är ungefär i nivå med amerikanska biotech-aktier (AMEX Biotech) generellt. Den främsta kursdrivaren för aktien är alltjämt data från PLIANT-studien. Ökad klarhet därvidlag väntas först under nästa år.

Källa: PLIANT-studien fortskrider http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/pliant-studien_fortskrider-621.aspx

______________________________

[EP Access]

Bolag PledPharma
Lista First North
Bransch Sjukvård

[Bild]
PLIANT-studien fortskrider för PledPharma.

[EP Access logo]
EP Access är en analystjänst om små och medelstora bolag som drivs av Erik Penser Bankaktiebolag. [Följ EP Access på Twitter]
https://twitter.com/intent/user?screen_name=EP_Access

Aktien
Kurs 13,20 kr
Utveckling 12 mån 20%

Relaterat

Nyhetsrum http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma

[Bild]
Hela analysen med PDF http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/pliant-studien_fortskrider-621.aspx

Kunskapen om PledOx växer http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/kunskapen_om_pledox_vaxer-552.aspx

Stora steg framåt http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/stora_steg_framat-530.aspx

______________________________

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister.

beQuoteds nyhetsredaktion bevakar företag för att ge en pedagogisk rapportering kring relevanta händelser.

beQuoteds kundservice uppdaterar nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplaster åt företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

På webbplatsen www.beQuoted.com http://www.beQuoted.com uppdateras kontinuerligt finansiell information om olika företag.

Nyheter | Analyser | Pressmeddelanden | IR-webb | Investor relations

Prenumeration

Om du vill ändra eller avsluta din prenumeration på beQuoted nyhetsbrev Klicka här http://www.bequoted.com/irs2/prenumeration/Register.htm

Synpunkter och kommentarer uppskattas

Om du har synpunkter eller andra kommentarer att ge, hör då gärna av dig.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
http://www.beQuoted.com

Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com