Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma rapporterar resultat från MANAMI-studien i patienter med hjärtinfarkt

14 oktober, 2013

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharma rapporterar resultat från MANAMI-studien i patienter med hjärtinfarkt

Stockholm, 2013-10-14 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

En klinisk förstudie där PLED-substansen mangafodipir gavs i tillägg till
ballongutvidgning (PCI) avslutades nyligen. I studien som gjordes vid
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, under ledning av överläkare och docent
Jan-Erik Karlsson, fick 10 patienter mangafodipir intravenöst medan 10
patienter fick natriumklorid (placebo). Alla patienterna hade en
förstagångsinfarkt av allvarlig karaktär (s.k. STEMI infarkt) och blev efter
ankomsten till sjukhuset undersökta på PCI-laboratoriet där tilltäppningen av
kranskärl med reducerat blodflöde till infarktområdet blev fastställd. Efter
det att exakt diagnos fastställts, gavs mangafodipir eller natriumklorid
intravenöst under 2-5 minuter strax före det att blodflödet till infarktområdet
återställdes med hjälp av ballongutvidgning. 

Patienterna tolererade intravenös tillförsel av mangafodipir utan att visa
några tecken på biverkningar. Magnettomografi (MRI) vid efterkontroll
indikerade mindre infarkter (medelvärde 26 % resp. 32 % för placebo gruppen)
och bättre pumpfunktion (medelvärde 48 % resp. 42 % för placebogruppen) hos de
som fick mangafodipir.  Detta till trots att en skev fördelning mellan
grupperna förelåg till nackdel för mangafodipirgruppen. Mangafodipirgruppen
hade en betydligt längre period med bröstsmärtor innan PCI (medelvärde 206
minuter resp. 144 minuter för placebogruppen). Fullständiga studieresultat
kommer att presenteras i vetenskapliga publikationer längre fram. 

”Studien visar att en PLED-substans kan ges till allvarligt hjärtsjuka
patienter utan tecken på några biverkningar. Det är också positivt att
PLED-substansen i denna lilla studie visar tendenser till att reducera
infarktstorleken samt förbättra hjärtfunktionen när den ges i tillägg till PCI
och övrig behandling. Det krävs dock ytterligare kliniska studier för att kunna
säkerställa att PLED-substanserna verkligen skyddar hjärtat vid akut
hjärtinfarkt”, säger docent Jan-Erik Karlsson. 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79Se även kompletterande pressmeddelande ”Pledpharma utvärderar de kommersiella
möjligheterna med hjärtinfarktsindikationen” Om PledPharma
PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar ett
läkemedel, PledOx®, för att förebygga de svåra biverkningar som patienter får
vid cellgiftsbehandling av cancer. Biverkningarna är många gånger så svåra att
behandlingen inte kan genomföras som planerat. Den nuvarande marknaden för
stödjande cancerbehandling är cirka 72 miljarder kronor. PledOx är ett
läkemedel inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens
normala celler mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när ett överflöd av
skadliga syremolekyler (fria syreradikaler) bildas. Vi utvärderar också
möjligheter med PLED-substanser för andra livshotande sjukdomar. PledPharma
(STO:PLED) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är
Certified Adviser.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com