Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharmas PledOx® skyddar mot förlust av vita blodkroppar orsakat av cancerläkemedlet oxaliplatin

5 december, 2011

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharmas PledOx® skyddar mot förlust av vita blodkroppar orsakat av
cancerläkemedlet oxaliplatin

Stockholm, 2011-12-05 08:29 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

PledPharma (STO:PLED) meddelar idag positiva resultat av PledOx i en preklinisk
modell. Cellgiftet oxaliplatin orsakade en 80% förlust av vita blodkroppar.
Efter förbehandling med PledOx var denna förlust av vita blodkroppar endast
30%. Denna skillnad var statistiskt signifikant (p=0.0012). Dessutom var
anticancer effekten av oxaliplatin förstärkt efter förbehandling med PledOx. 

Effektiviteten hos PledPharmas nya PLED-derivat, PledOx, i att reducera
allvarliga oxaliplatin biverkningar har jämförts med ett annat PLED-derivat,
mangafodipir, i en preklinisk modell. Cancerläkemedlet oxaliplatin är ett
vanligt använt läkemedel för att behandla tjocktarmscancer. Mangafodipir har
tidigare använts i patienter som ett MR kontrastmedel. Vi har tidigare funnit
att mangafodipir reducerar oxaliplatin inducerad förlust av vita blodkroppar i
prekliniska och kliniska studier. De aktuella prekliniska resultaten antyder
att den skyddande effekten av PledOx är högre än mangafodipirs. 

”De positiva prekliniska PledOx resultaten är mycket glädjande eftersom de
stödjer vårt mål att erbjuda cancerpatienter som behandlas med cellgifter en
starkt efterfrågad stödjande behandling. De prekliniska studierna är en del av
det förberedande arbete som pågår inför vår kliniska fas IIb studie, som
förväntas starta i mitten av 2012. Vidare kommer den nya PLED-derivat
sammansättningen, och resultaten förstärka de immateriella rättigheterna”,
säger VD Jacques Näsström. 

Om PledOx®

PledOx är utvecklat för behandling av biverkningarna vid cellgiftsbehandling av
cancer. PLED-derivat reducerar oxidativ stress genom att härma det naturligt
förekommande enzymet superoxid dismutas. Biverkningar vid cellgiftsbehandling
leder ofta till en minskning av den planerade cellgiftsdosen, eller i värsta
fall till att behandlingen måste avbrytas. I en klinisk studie där vi gav ett
liknande PLED-derivat (mangafodipir) till patienter med tjocktarmscancer, som
genomgick cellgiftsbehandling, sågs en minskning av antalet allvarliga
incidenser. 

Företagets primära fokus är att dokumentera att en PledOx orsakad minskning av
biverkningar, orsakad av FOLFOX (FOLinat, 5-Fluorouracil (5-FU), och
OXaliplatin) vid behandling av tjocktarmscancer. Den kliniska fas IIb studien,
som förväntas starta i mitten av 2012, kommer att göras i patienter med långt
gången tjocktarmscancer, där cellgiftsbehandling ges i livsuppehållande och
palliativt syfte. Det primära målet kommer vara att utvärdera minskningen av
biverkningar relaterade till en minskning av vita blodkroppar (dvs.
neutropeni), och känselnervstörningar (sensorisk neuropati). 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD, mobil: 073 713 0979

Erik Kinnman, Informationsdirektör, mobil: 073 422 1540Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialist läkemedelsbolag som utvecklar nya
behandlingar vid livshotande sjukdomar. PledPharma bedriver idag två projekt i
klinisk fas II med den patentskyddade substansklassen PLED-derivat. I en av
studierna undersöks PLED-derivats förebyggande effekt på biverkningar av
cellgiftsbehandling vid tjocktarmscancer. I den andra kliniska studien
utvärderas om PLED-derivat kan minska reperfusionsskador hos patienter med akut
hjärtinfarkt som genomgår PCI behandling (ballongvidgning). PLED-derivat
skyddar kroppens normala celler mot oxidativ stress, som är ett tillstånd som
uppstår vid överproduktion av syreradikaler. PLED-derivat har i tidigare
prekliniska studier visat skyddande effekt mot oxidativ stress. Dessutom har en
klinisk studie i cancerpatienter visat att PLED-dervitatet mangafodipir minskar
biverkningarna vid cellgiftsbehandling. PledPharma (STO:PLED) är listat på
NASDAQ OMX First North. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com