Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Delårsrapport januari-september 2011

27 oktober, 2011

PledPharma AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport januari-september 2011

Stockholm, 2011-10-27 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Förberedelser inför kliniska studier går framåt enligt plan.

 Perioden juli-september

 -- Periodens resultat uppgick till -2 485 Tkr (- 910 Tkr)
 -- Resultat per aktie uppgick till -0,1 kr (-3,0 kr)
 -- Lånet om 4,2 miljoner kronor har återbetalats till Accelerator Nordic AB
 -- Två 3-månaders säkerhetsstudier av PledOx startade inför den kliniska fas
   IIb studien i tjocktarmscancerpatienter som beräknas starta i mitten av
   2012.
 -- Prövningsprodukt (mangafodipir) för studien vid akut hjärtinfarkt
   tillverkad. Slutliga kontroller skall göras innan produkten kan godkännas
   av läkemedelsverket inför återstart av den prospektiva kliniska fas IIa
   studien.
 -- Marie Bengtson anställdes som ansvarig för kliniska projekt, och Erik
   Kinnman, som klinisk expert och ansvarig för investerarkommunikation.

Perioden januari-september i sammandrag

 -- Periodens resultat uppgick till -7 820 Tkr (-2 191 Tkr)
 -- Resultat per aktie uppgick till -0,4 kr (-7,3 kr)
 -- Likvida medel uppgick per den 30 september 2011 till 97 659 Tkr (2 289 Tkr)
 -- De inledande säkerhetsstudierna har genomförts med bra resultat.

VD kommentar

Jacques Näsström säger: Vi räknar med att vår prospektiva kliniska fas IIa
studie i akut hjärtinfarkt kommer att kunna återupptas kring årsskiftet.
Tillverkningsprocessen av produkt för denna studie har gått bra och befinner
sig i slutfasen. Projektet med PledOx i tjocktarmcancer är i en intensiv
förberedelsefas inför starten av en klinisk fas IIb studie i mitten av 2012. De
inledande säkerhetsstudierna har genomförts med bra resultat och
långtidssäkerhetsstudierna startades under det tredje kvartalet. Vidare är
utformningen av den kliniska fas IIb studien i slutskedet och protokollet
kommer att färdigställas i dialog med myndigheterna i USA och Europa. PledPharma är ett svenskt specialist läkemedelsbolag som utvecklar nya
behandlingar vid livshotande sjukdomar. 

PledPharma bedriver idag två projekt i klinisk fas II med den patentskyddade
substansklassen PLED-derivat. I en av studierna undersöks PLED-derivats
förebyggande effekt på biverkningar av cellgiftsbehandling vid
tjocktarmscancer. I den andra kliniska studien utvärderas om PLED-derivat kan
minska reperfusionsskador hos patienter med akut hjärtinfarkt som genomgår PCI
behandling (ballongvidgning). 

PLED-derivat skyddar kroppens normala celler mot oxidativ stress, som är ett
tillstånd som uppstår vid överproduktion av syreradikaler. PLED-derivat har i
tidigare prekliniska studier visat skyddande effekt mot oxidativ stress.
Dessutom har en klinisk studie i cancerpatienter visat att PLED-dervitatet
mangafodipir minskar biverkningarna vid cellgiftsbehandling. 

PledPharma (STO:PLED) är listat på NASDAQ OMX First North. För mer information,
se http://www.pledpharma.se För ytterligare information kontakta:

Erik Kinnman, informationsdirektör, tfn 073 422 15 40

Michaela Johansson, finansdirektör tfn 0709 26 17 75

Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com