Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharmas kliniska hjärtinfarktstudie återupptas efter godkännande från Läkemedelsverket

15 december, 2011

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharmas kliniska hjärtinfarktstudie återupptas efter godkännande från
Läkemedelsverket

Stockholm, 2011-12-15 14:28 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

PledPharma (STO:PLED) meddelar idag att nytillverkningen av mangafodipir
substans för klinisk prövning blivit godkänd av Svenska Läkemedelsverket. Den
kliniska fas IIa-studien kommer därför att börja igen tidigt 2012. I (MANAMI)
studien undersöks mangafodipirs förmåga att förbättra behandlingsresultatet i
patienter med akuta hjärtinfarkter som genomgår ballongvidgning. 

Inklusionen av patienter stoppades då GE Healthcare slutade tillverka
kontrastmedlet Teslascan för diagnostisk magnetkamera (MRI), och det därför
inte längre fanns studiesubstans tillgängligt för MANAMI studien. Ny substans
för studien har nu tillverkats av Recipharm och denna har nu gått igenom en
godkännande process hos Läkemedelsverket eftersom det rör sig om en ny
tillverkare. 

”Att MANAMI studien startar igen är mycket positivt. Detta är en stor möjlighet
att hjälpa hjärtinfarktpatienter som behandlas med ballongvidgning till en ännu
bättre funktion genom att minska infarktstorleken ytterligare. Vidare räknar vi
med att ha två kliniska fas II studier pågående under nästa år, då vi befinner
oss i slutfasen av det förberedande arbete som pågår inför vår kliniska fas
IIb-studie i tjocktarmscancerpatienter”, säger VD Jacques Näsström. 

Om MANAMI studien

Mangafodipir ges strax innan ballongvidgning i samband med akut hjärtinfarkt.
Studien omfattar totalt 20 patienter, varav 10 patienter kommer få aktiv
substans och 10 patienter kommer att få placebo. 8 patienter är inkluderade
hittills. Effektiviteten av mangafodipir mäts med hjälp av enzymer och
magnetkamera (MRI) analys. Studien bedrivs i Länssjukhuset Ryhov under ledning
av Överläkare och Medicine Doktor Jan-Erik Karlsson. Tidigare prekliniska
studier har visat att PLED-derivat kan halvera storleken på den kvarvarande
infarkten, vid reperfusion av en akut hjärtinfarkt. För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD, mobil: 073 713 0979

Erik Kinnman, Informationsdirektör, mobil: 073 422 1540Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade
behandlingar vid livshotande sjukdomar. PledPharma bedriver idag två projekt i
klinisk fas II med den patentskyddade substansklassen PLED-derivat. I en av
studierna undersöks PLED-derivats förebyggande effekt på biverkningar av
cellgiftsbehandling vid tjocktarmscancer. I den andra kliniska studien
utvärderas PLED-derivats förmåga att minska återflödesskador hos patienter med
akut hjärtinfarkt som behandlas med ballongvidgning. PLED-derivat skyddar
kroppens normala celler mot oxidativ stress, som uppstår när ett överflöd av
skadliga syremolekyler (syreradikaler) bildas. PLED-derivat har i tidigare
prekliniska studier visat skyddande effekt mot oxidativ stress. Dessutom har en
klinisk studie i cancerpatienter visat att PLED-dervitatet mangafodipir minskar
biverkningarna vid cellgiftsbehandling. PledPharma (STO:PLED) är listat på
NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För
mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com