Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Nicklas Westerholm tillträder som verkställande direktör i PledPharma och tecknar 500 000 teckningsoptioner

16 juni, 2017

PledPharma AB
Pressmeddelande

Nicklas Westerholm tillträder som verkställande direktör i PledPharma och
tecknar 500 000 teckningsoptioner

Stockholm, 2017-06-16 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
PledPharma meddelar att Nicklas Westerholm idag tillträder som bolagets
verkställande direktör. Han kommer närmast från AstraZeneca, där han innehaft
ett flertal ledande globala positioner inom forskning- och utveckling, finans
och produktion. I samband med tillträdet har Nicklas Westerholm förvärvat 500
000 teckningsoptioner i PledPharma. 

”Min initiala prioritet är att säkerställa en optimal slutgiltig utformning av
det klinska utvecklingsprogrammet för PledOx®, och att förstärka PledPharmas
organisation ytterligare inför genomförandet av de återstående kliniska
prövningarna. Jag ser dessutom fram emot att bidra i den fortsatta utvecklingen
av Aladote®, ett potentiellt läkemedel för att förebygga leverskador i samband
med paracetamolförgiftning”, säger Nicklas Westerholm, verkställande direktör,
PledPharma AB. 

PledOx® är den första läkemedelskandidat som i en kontrollerad klinisk prövning
visat att det kan vara möjligt att förebygga cellgiftsorsakade nervskador på
ett kliniskt betydelsefullt sätt, utan att effekten av cancerbehandlingen till
synes påverkas negativt. En proof of principle-studie med Aladote® inleddes
under våren 2017 i samarbete med University of Edinburgh. 

”Med ett helägt läkemedelsprojekt mot allvarliga cellgiftsbiverkningar i sen
klinisk fas och en innovativ behandling mot paracetamol-orsakade leverskador i
en pågående proof of principle-studie, har vi goda möjligheter att i framtiden
kunna möta de betydande behoven av förbättrade behandlingar för dessa svårt
prövade patientgrupper. Jag ser detta som en utmärkt plattform för att skapa en
god värdetillväxt för PledPharmas aktieägare”, fortsätter Nicklas Westerholm. 

Nicklas Westerholm, f. 1976, har arbetat inom AstraZeneca-koncernen sedan 1995
i ett flertal globala roller inom olika affärsområden, senast som Vice
President Project & Portfolio Management, Cardiovascular and Metabolic
Diseases, Global Medicines Development Unit. Dessförinnan har Nicklas bland
annat innehaft positioner såsom Executive Officer & Vice President Japan
Operations, Director Investor Relations, Head of Global API Supply och Head of
Development Manufacture. Han har studerat analytisk och organisk kemi vid
Stockholms universitet och kemiteknik vid KTH, samt bedrivit studier vid
University of Warwick, INSEAD och Harvard Business School. 

I samband med tillträdet som vd, har Nicklas Westerholm tecknat 500 000
teckningsoptioner inom ramarna för det incitamentsprogram som beslutades på
bolagets årsstämma den 25 april 2017. Betalning har erlagts med 1,29 kronor per
teckningsoption. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 9 - 30
november 2020 förvärva en aktie i PledPharma till kursen 26 kronor. Villkoren i
övrigt finns tillgängliga på bolagets hemsida www.pledpharma.se För ytterligare information kontakta:

Nicklas Westerholm, Verkställande direktör

Tel. 073 354 20 62

nicklas.westerholm@pledpharma.se


Michaela Gertz, finansdirektör

Tel. 070 926 17 75

michaela.gertz@pledpharma.sePledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot
oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande
tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas
för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie
har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote®
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North.
Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information,
se www.pledpharma.se 

Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
16 juni 2017, kl 08:00

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com