Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Första patienten inkluderad i PledPharmas kliniska studie med Aladote®

8 juni, 2017

PledPharma AB
Pressmeddelande

Första patienten inkluderad i PledPharmas kliniska studie med Aladote®

Stockholm, 2017-06-08 15:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


PledPharma meddelar idag att den första patienten har inkluderats i den
kliniska studien med Aladote® – en läkemedelskandidat avsedd att minska
leverskador i samband med paracetamolförgiftning. 

Paracetamol är det mest använda läkemedlet i världen vid behandling av feber
och smärttillstånd, men samtidigt ett av de läkemedel som oftast överdoseras –
avsiktligt eller oavsiktligt. Avsiktlig överdosering av paracetamol är en av de
vanligaste metoderna vid självmordsförsök bland ungdomar i åldern 10–19 år.
Idag saknas effektiv behandling av den betydande andel patienter (cirka 25%)
som uppsöker sjukvården först i senare skeden av förgiftningsprocessen. 

Den första patienten har nu inkluderats i en klinisk proof of principle-studie
vilken genomförs i samarbete med University of Edinburgh under ledning av dr
James Dear, en av de främsta läkarna inom behandling av patienter som
överdoserat paracetamol. Syftet är att dokumentera behandlingens säkerhet och
tolerabilitet som tillägg till nuvarande standardbehandling (N-acetylcystein)
för att förebygga akut leversvikt – ett tillstånd som kan vara livshotande.
Studien förväntas omfatta 24 patienter. 

”Under de första 24 timmarna efter överdosering av paracetamol märks sällan
några tydliga symptom. Därför uppsöker de drabbade ofta vård i ett så sent
skede av förgiftningsförloppet att nuvarande medicinsk behandling är
otillräcklig för att förhindra akut leversvikt. En av komponenterna i Aladote®,
calmangafodipir, har i prekliniska studier visat övertygande resultat även i
denna sena fas. Jag ser därför fram emot resultaten från den viktiga kliniska
studie som nu initierats”, säger dr James Dear, Reader in Pharmacology vid
University of Edinburgh och huvudprövare i studien. För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, Verkställande direktör

Tel. 073-713 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.se


Michaela Gertz, finansdirektör

Tel. 070 926 17 75

Michaela.gertz@pledpharma.sePledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot
oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande
tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas
för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie
har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote®
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North.
Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information,
se www.pledpharma.se Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.
Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 juni 2017

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com