Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma förstärker ledningsgruppen med ny Vice President Product Strategy and Development

29 juni, 2017

PledPharma AB
Nyheter för investerare

PledPharma förstärker ledningsgruppen med ny Vice President Product Strategy
and Development

Stockholm, 2017-06-29 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
PledPharma meddelar idag att Christian Sonesson rekryterats till en nyinrättad
position som Vice President Product Strategy and Development. Han kommer att
leda det fortsatta utvecklings-programmet av bolagets läkemedelskandidat
PledOx®, samt ansvara för utformningen av strategier för prissättning, initial
marknadspositionering och potentiella indikationsutvidgningar. 

”Vi är glada över att kunna välkomna Christian Sonesson till PledPharma.
Rekryteringen är ett viktigt led i arbetet med att förstärka organisationen
ytterligare inför genomförandet av de återstående kliniska studierna och de
parallella förberedelserna för en framgångsrik kommersialisering av bolagets
längst framskridna projekt PledOx®, ett potentiellt nytt läkemedel för att
förebygga cellgiftsorsakade nervskador”, säger PledPharmas vd, Nicklas
Westerholm. 

Christian Sonesson har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm och
en doktorsexamen i biostatistik från Göteborgs universitet. Efter 13 år på
AstraZeneca kommer han närmast från en position som Director Global Products,
där han ansvarat för övergripande projektstrategier och genomförandet av
omfattande kliniska prövningsprogram i fas III. Christian har stor erfarenhet
av interaktioner med regulatoriska myndigheter och av att ta nya
läkemedelskandidater till framgångsrik registrering i olika regioner. 

Christian påbörjar sin anställning hos PledPharma den 15 augusti 2017.För ytterligare information kontakta:

Nicklas Westerholm, Verkställande direktör

Tel. 073 354 20 62

nicklas.westerholm@pledpharma.se


Michaela Gertz, finansdirektör

Tel. 070 926 17 75

Michaela.gertz@pledpharma.se

PledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot
oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande
tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas
för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie
har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote®
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North.
Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information,
se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com