Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharmas fas IIb-studie av läkemedelskandidaten PledOx® (PLIANT) publicerad i Acta Oncologica

17 november, 2017

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharmas fas IIb-studie av läkemedelskandidaten PledOx® (PLIANT) publicerad
i Acta Oncologica

Stockholm, 2017-11-17 08:02 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
PledPharma AB meddelar idag att data från fas IIb-studien PLIANT publicerats i
den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Acta Oncologica. Studieresultaten
indikerar att PledOx® kan motverka uppkomsten av cellgiftsorsakade nervskador
under och efter behandling av tjock- och ändtarmscancer med cellgiftet
oxaliplatin. Den påtagliga effekten, och avsaknaden av tecken på att PledOx®
skulle skydda tumörerna mot cellgiftsbehandlingen, bedöms motivera initiering
av fas III-studier. 

Den randomiserade dubbelblinda placebokontrollerade fas IIb-studien (PLIANT)
inkluderade 173 patienter med avancerad tjock- och ändtarmscancer som i samband
med sin cellgiftsterapi erhöll behandling med PledOx® eller placebo. Behandling
med PledOx® resulterade i att förekomsten av cellgiftsorsakade nervskador
minskade med 38 procent (p=0.16) jämfört med placebo under pågående behandling.
Patientrapporterade symtom sex månader efter avslutad behandling var cirka 75
procent lägre i PledOx®-gruppen jämfört med placebo (p<0,01). Dessutom
indikerade resultaten att de symtom som uppkommer inträffar senare och
försvinner snabbare efter förbehandling med PledOx®. Anti-cancereffekten av
cellgifterna påverkades inte till synes negativt av PledOx®-behandlingen, och
inga skillnader i allvarliga biverkningar mellan de olika behandlingsgrupperna
noterades i studien. Förutom PledOx® effekt på neuropati, sågs en statistiskt
signifikant minskning (p<0.05) av alla grader av neutropeni med PledOx®. 

”Vi är glada över publikationen av dessa unika studieresultat för PledOx® i den
välrenommerade vetenskapliga tidskriften Acta Oncologica. Resultaten stödjer
den nyligen kommunicerade kliniska utvecklingsplanen, och vi ser nu fram emot
att ta projektet vidare till fas III-studier”, säger PledPharmas vd, Nicklas
Westerholm. 

Nervskador i samband med cellgiftsbehandling kan orsaka invalidiserande
problem, exempelvis överkänslighet mot kyla, störningar i finmotorik samt
känselbortfall i framför allt händer och fötter, som bland annat kan leda till
problem med balansen och fallskador som följd. Detta är en av de vanligaste
allvarliga biverkningarna vid behandling av tjock- och ändtarmscancer med
cellgiftskombinationen FOLFOX. Biverkningarna leder ofta till att den
ordinerade cellgiftsdosen måste sänkas eller i värsta fall till att
behandlingen måste avbrytas. 

”Den påtagliga effekten av PledOx®, och avsaknaden av tecken på att substansen
skulle skydda tumörerna mot cellgiftsbehandlingen, motiverar start av
registreringsgrundande fas III-studier”, säger PLIANT-studiens huvudprövare,
professor emeritus Bengt Glimelius. 

Den vetenskapliga artikeln ”Persistent prevention of oxaliplatin-induced
peripheral neuropathy using calmangafodipir (PledOx®): a placebo-controlled
randomised phase II study (PLIANT)” finns tillgänglig på Acta Oncologicas
webbplats här http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0284186X.2017.1398836 För ytterligare information kontakta:

Nicklas Westerholm, Verkställande direktör

Tel. 073 354 20 62

nicklas.westerholm@pledpharma.sePledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot
oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande
tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas
för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas IIb studie
har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote®
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North.
Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information,
se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com