Pipeline

Stort behov då behandling saknas för sent inkomna fall av paracetamolförgiftning

Marknaden

Påtaglig marknadspotential för Aladote

PledPharma genomförde i början av 2019 en initial marknadsundersökning med läkare och betalare i USA och EU3 med hjälp av etablerade marknadsundersökningsaktörer. Marknadsundersökningen indikerar en potential för prissättning av Aladote® på upp till 5 000 USD per dos per patient i USA. Nivåerna varierar nationellt beroende på ersättningssystem; via försäkring, offentlig vård eller en blandning därav.

I dagsläget finns det inga produkter på marknaden eller i klinisk fas som Bolaget känner till, som är avsedd för behandling av högriskpatienter som utsatts för höga doser av paracetamol eller de patienter som söker vård mer än åtta timmar efter överdosering. Aladote® har beviljats särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation, ODD) av FDA vilket medför bland annat sju års marknadsexklusivitet efter ett marknadsgodkännande Paracetamol är världens mest sålda läkemedel

Paracetamol (acetaminophen) är världens till antalet mest sålda läkemedel. Under 2012 uppgick användningen av paracetamol till 150 miljarder doser varav 19 miljarder i USA som är den största enskilda marknaden.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har vid flera tillfällen beskrivit paracetamolförgiftning som ett växande problem och olika åtgärder såsom begränsad tillgänglighet, minskad tablettstyrka eller mindre förpackningar, har föreslagits för att minska risken för förgiftningar. 89 000 fall söker årligen vård i USA. Även i Sverige har åtgärder tagits för en minskad tillgänglighet i dagligvaruhandeln. Under 2012 sjukhusbehandlades ca 1 500–2 000 personer för paracetamolöverdos i Sverige. Mellan 2010 och 2017 ökade antalet samtal om paracetamolförgiftning till Giftinformationscentralen med 70 procent. Storbritannien hade under 00-talet flest antal drabbade i Europa med dubbelt så många förgiftade i förhållande till mängden sålda läkemedel innehållande paracetamol1. 105 000 fall inträffar årligen i Storbritannien. Vanliga svenska läkemedel som innehåller paracetamol är bland annat Alvedon®, Panodil® och Citodon®.

25 procent söker vård efter mer än åtta timmar

Andelen sent inkomna patienter (efter 8 timmar) uppskattas till mellan 25 och 30 procent av alla fall av paracetamolförgiftning. Detta motsvarar enbart i USA ca 20 000 – 24 000 patienter årligen som skulle ha behov av en behandling som har effekt under ett längre tidsfönster än åtta timmar.

Inga substanser på marknaden eller i klinisk fas

Idag finns det heller inga produkter på marknaden eller i klinisk fas, som är avsedd för behandling av högriskpatienter med höga doser av paracetamol. Egetis läkemedelskandidat Aladote® har därför potential att bli det ledande läkemedlet inom detta angelägna område. Räddar liv och sparar sjukvårdskostnader Kostnaden för behandling av paracetamolförgiftade patienter är mycket hög eftersom de kräver intensivvård och i vissa fall så är levertransplantation den enda möjligheten att rädda livet på patienten. En behandling som kan häva sent inkomna förgiftningsfall skulle ha en stor potential att rädda liv och även kunna spara sjukvårdskostnader för samhället.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com