Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Valberedning inför PledPharma ABs årsstämma 2014

18 november, 2013

PledPharma AB
Pressmeddelande

Valberedning inför PledPharma ABs årsstämma 2014

Stockholm, 2013-11-18 14:03 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i PledPharma AB
etablerat en valberedning inför årsstämman 2014 som avses hållas den 8 april.
Valberedningen utgörs av Staffan Persson, Peter Lindell, Gunnar Lindberg samt
Håkan Åström (styrelseordförande i PledPharma). Staffan Persson fungerar som
sammankallande till valberedningen. 

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande
och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och
en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och
arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process
för att utse valberedning inför årsstämman 2015. Aktieägare som vill lägga fram
förslag till valberedningen kan göra detta via e-post: hakanastrom@aol.com 

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Åström, styrelseordförande
, Telefon: +46 703 747 213

Jacques Näsström, VD,
 Telefon: +46 737 130 979

jacques.nasstrom@pledpharma.seOm PledPharma
PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar PledOx®
(calmangafodipir), i syfte att förebygga allvarliga biverkningar vid
cellgiftsbehandling av cancer. Biverkningarna är ofta så svåra att behandlingen
inte kan genomföras som planerat. Den nuvarande marknaden för stödjande
cancerbehandling är på cirka 72 miljarder kronor. PledOx är en
läkemedelskandidat inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar
kroppens normala celler mot oxidativ stress.  PledOx tillhör substansgruppen
lowMEM (low Molecular Enzyme Mimetics) som härmar det kroppsegna enzymet Mangan
SuperOxid Dismutas (MnSOD) som är vårt viktigaste skydd mot oxidativ stress.
Oxidativ stress uppstår vid överproduktion av skadliga syre/kväve molekyler, t
ex som ett resultat av cellgiftsbehandling. PledPharma utvärderar också
möjligheterna att använda PLED-substanser vid andra sjukdomar. PledPharma
(STO:PLED) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är
Certified Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com