Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Första patienten behandlad i del 2 av PLIANT-studien

10 december, 2013

PledPharma AB
Pressmeddelande

Första patienten behandlad i del 2 av PLIANT-studien

Stockholm, 2013-12-10 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

PledPharma har, som tidigare kommunicerats, fått klartecken att starta den
randomiserade delen av fas IIb-studien PLIANT och nu har den första patienten
behandlats på Akademiska sjukhuset i Uppsala.  Studien ska utvärdera om
förbehandling med PledPharmas läkemedelskandidat PledOx® minskar allvarliga
biverkningar orsakade av cellgiftet FOLFOX på patienter som behandlas för
metastaserande tjocktarmscancer. 

I studiens första del behandlades sex patienter och efter analys av provsvaren
har del II kunnat påbörjas. Först ut är centren i Sverige och USA tätt följda
av Bulgarien, Danmark och Portugal. Därefter följer Georgien, Serbien och
Tyskland. PledPharma räknar med att majoriteten av alla centra skall vara
initierade så att de kan börja rekrytera patienter under december månad.
Dessutom har DSMB godkänt fortsatt dosering av första patienten i USA som har
fått PledOx som förbehandling till FOLFOX i kombination med Avastin. 

Om PledOx®

PledOx (calmangafodipir) är en substans som bland annat förebygger allvarliga
biverkningar av cellgifter vid cancerbehandling. PledOx har i studier visat sig
skydda mot "oxidativ stress” - ett tillstånd där cellens viktigaste skydd inte
räcker till mot de reaktiva syre/kväve föreningar som bildas som en följd av
t.ex. cellgiftsbehandling. Genom att härma enzymet mangan superoxid dismutas
(MnSOD), förstärker PledOx cellernas viktigaste skydd och förebygger därmed
biverkningarna som annars uppkommer som en följd av den ”oxidativa stressen”. 

Om tjocktarmscancer

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i
västvärlden. Standardbehandling vid spridd tjocktarmscancer är cellgiftet
FOLFOX men allvarliga och i vissa fall livshotande biverkningar såsom sjukliga
förändringar i antalet vita blodkroppar och smärtsamma känselnervsstörningar i
framförallt händer och fötter, leder till att färre än hälften av patienterna
fullföljer behandlingen med den ursprungliga dosen cellgift. Beroende på
biverkan är ett första steg innan man reducerar dosen att skjuta på nästa dos
cellgift en eller flera gånger. Biverkningarna påverkar patienternas
livskvalitet negativt med risk för långvariga besvär även efter avslutad
behandling. 

Om PLIANT-Studien

PLIANT-studien är uppdelad i två delar. En dosökningsdel med syfte att
fastställa rätt doseringsnivå och en randomiseringsdel med syfte att fastställa
PledOx effekt. I dosökningsdelen ingår 6+3 patienter från några utvalda
medicinska centra i Sverige och USA. De 3 patienterna är för behandling med
FOLFOX i kombination med antikroppen Avastin. I nästa del, randomiseringsdelen,
som planeras för 126 patienter från ett 30-tal center i Europa och USA,
fördelas patienter i tre lika stora grupper att få antingen placebo eller
PledOx i två olika doser. För ytterligare detaljer se www.clinicaltrials.gov 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.se

Om PledPharma
PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar PledOx®
(calmangafodipir), i syfte att förebygga allvarliga biverkningar vid
cellgiftsbehandling av cancer. Biverkningarna är ofta så svåra att behandlingen
inte kan genomföras som planerat. Den nuvarande marknaden för stödjande
cancerbehandling är på cirka 72 miljarder kronor. PledOx är en
läkemedelskandidat inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar
kroppens normala celler mot oxidativ stress.  PledOx tillhör substansgruppen
lowMEM (low Molecular Enzyme Mimetics) som härmar det kroppsegna enzymet Mangan
SuperOxid Dismutas (MnSOD) som är vårt viktigaste skydd mot oxidativ stress.
Oxidativ stress uppstår vid överproduktion av skadliga syre/kväve molekyler, t
ex som ett resultat av cellgiftsbehandling. PledPharma utvärderar också
möjligheterna att använda PLED-substanser vid andra sjukdomar. PledPharma
(STO:PLED) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är
Certified Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com