Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Valberedning inför PledPharma ABs årsstämma 2013

20 december, 2012

PledPharma AB
Pressmeddelande

Valberedning inför PledPharma ABs årsstämma 2013

Stockholm, 2012-12-20 15:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- I samråd med de största
ägarna har styrelsens ordförande i PledPharma AB etablerat en valberedning
inför årsstämman 2013 som avses hållas den 18 april. Valberedningen utgörs av
Staffan Persson, Peter Lindell, Gunnar Lindberg samt Håkan Åström
(styrelseordförande i PledPharma). Staffan Persson fungerar som sammankallande
till valberedningen. 

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande
och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och
en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och
arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process
för att utse valberedning inför årsstämman 2014. 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via
e-post: hakanastrom@aol.com 

För mer information vänligen kontakta:


Håkan Åström, styrelseordförande
Telefon: +46 703 747 213

Jacques Näsström, VD
Telefon: +46 737 130 979

jacques.nasstrom@pledpharma.seOm PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar ett
läkemedel, PledOx®, för att förebygga de svåra biverkningar som patienter får
vid cellgiftsbehandling av cancer. Biverkningarna är många gånger så svåra att
behandlingen inte kan genomföras som planerat. Den nuvarande marknaden för
stödjande cancerbehandling är cirka 72 miljarder kronor. PledOx är ett
läkemedel inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens
normala celler mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när ett överflöd av
skadliga syremolekyler (fria syreradikaler) bildas. Vi utvärderar också
möjligheter med PLED-substanser för andra sjukdomar. PledPharma (STO:PLED) är
listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified
Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com