Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Ny studie stödjer PledOx® biverkningsreducerande effekt vid cellgiftsbehandling

27 december, 2012

PledPharma AB
Pressmeddelande

Ny studie stödjer PledOx® biverkningsreducerande effekt vid cellgiftsbehandling

Resultat från en preklinisk studie som jämför PledOx, calmangafodipir - med den
kliniskt beprövade substansen, mangafodipir, har publicerats i det senaste
numret av den medicinska tidskriften Translational Oncology. Resultaten visar
att calmangafodipir har en avsevärd och statistiskt signifikant bättre
benmärgsskyddande effekt jämfört med mangafodipir, som komplement vid
behandling med cellgiftet oxaliplatin mot tjocktarmscancer. Dessutom visar
studien att risken för upptag i hjärnan, av potentiellt skadligt mangan, är
betydligt mindre med PledOx. Studieresultaten kan på sikt leda till att fler
cancerpatienter bättre kan tillgodogöra sig cellgiftsbehandling. 

Stockholm, 2012-12-27 12:16 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Tjocktarmscancer är den
tredje vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i västvärlden.
Standardbehandlingen är cellgifter men allvarliga biverkningar leder till att
färre än hälften får den rekommenderade dosen och därmed sannolikt inte kan
tillgodogöra sig behandlingen fullt ut. Cellgifterna utövar negativa effekter
på bland annat blodbildande benmärg, vilket ofta leder till allvarlig brist på
vita blodkroppar hos patienterna. Det svenska läkemedelsbolaget PledPharma
utvecklar ett specialistläkemedel, PledOx, som komplement till behandling med
cellgifter för att minska biverkningarna av cancerbehandlingen. 

- Cellgiftet oxaliplatin används ofta vid behandling av tjocktarmscancer. Det
är ett potent cancerläkemedel men det finns ett stort behov av komplementerande
läkemedel som kan förhindra allvarliga biverkningar av oxaliplatin och andra
cellgifter. Dessa nya studieresultat som visar att calmangafodipir har en
betydligt förbättrad biverkningsreducerande effekt och bättre säkerhetsprofil
än mangafodipir, som vi utvärderade i vår första kliniska studie, är mycket
lovande, säger Ursula Falkmer professor i onkologi vid Aalborgs Sygehus,
Danmark och huvudprövare i den första kontrollerade studien med
mangafodipir(2). 

Bättre skyddande effekt

De båda studerade substanserna kan användas för att skydda benmärgens
blodbildande celler vid cellgiftsbehandling. Cellgifterna orsakar sina skadliga
effekter på benmärgen och annan frisk vävnad genom att öka den oxidativa
stressen (3). Mangafodipir minskar den skadliga oxidativa stressen på friska
celler genom att härma det kroppsegna enzymet MnSOD. Såväl mangafodipir som
MnSOD är helt beroende av metallen mangan för att kunna utöva sina
cellskyddande effekter. I kroppen släpper en stor del av manganet från
mangafodipir och substansen tappar därför en betydande del av sin cellskyddande
effekt, vilket dessutom kan orsaka skador om det frisatta manganet tas upp i
hjärnan. I calmangafodipir, som är en vidareutveckling av mangafodipir, har 80%
av manganet ersatts med calcium vilket i den aktuella studien visats minska
manganfrisättning och upptaget i hjärnan betydligt (1). 

- Vi är mycket nöjda över de resultat som studien visar. Detta är en milstolpe
i utvecklingen av PledOx, som vi hoppas ska kunna bidra till en effektivare
behandling av många cancerpatienter i framtiden, säger Jan Olof G. Karlsson en
av grundarna av PledPharma och docent i farmakologi. 

Om PledOx

PledOx (calmangafodipir) är en vidareutveckling av mangafodipir. I grunden är
mangafodipir ett kontrastmedel för magnetkameraundersökningar. Kontrasteffekten
beror på frisatt mangan medan skydd av frisk vävnad vid cellgiftsbehandling
beror på det mangan som fortfarande sitter bundet till mangafodipir. Redan
under utveckling av mangafodipir som ett kontrastmedel insåg Jan Olof G.
Karlsson tillsammans med PledPharmas två andra grundare, Per Jynge och Rob
Towart, att substansen även hade skyddande effekter vid cellgiftsbehandling. 

Sedan dess har flera studier genomförts vilka visar att mangafodipir skyddar
normala celler mot skadliga biverkningarna vid behandling med cellgifter (1, 2,
4, 5, 6, 7) utan att anti-cancereffekten påverkas negativt. Tvärtemot har det
visats att mangafodipir förstärker anticancereffekten (4, 6, 7). 

Om den aktuella studien

I laboratoriestudien ”Superior Therapeutic Index of Calmangafodipir in
Comparison to Mangafodipir as a Chemotherapy Adjunct” jämfördes calmangafodipir
och mangafodipirs benmärgsskyddande förmåga vid behandling med cancerläkemedlet
oxaliplatin. Resultaten visade att vid likvärdiga doser hade calmangafodipir en
betydlig bättre förmåga att skydda från oxaliplatinets benmärgshämmande effekt.
Dessutom visade studien att upptaget av mangan i hjärnan var signifikant lägre
med calmangafodipir än med mangafodipir. Det visades också att calmangafodipir
ökade den cancerhämmande verkan hos oxaliplatin och dessutom uppvisade en egen
anticancereffekt (1). 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.seJan Olof G Karlsson, Senior forskare

+46 733 30 46 24

Janolof.karlsson@pledpharma.seOm PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar ett
läkemedel, PledOx®, för att förebygga de svåra biverkningar som patienter får
vid cellgiftsbehandling av cancer. Biverkningarna är många gånger så svåra att
behandlingen inte kan genomföras som planerat. Den nuvarande marknaden för
stödjande cancerbehandling är cirka 72 miljarder kronor. PledOx är ett
läkemedel inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens
normala celler mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när ett överflöd av
skadliga syremolekyler (fria syreradikaler) bildas. Vi utvärderar också
möjligheter med PLED-substanser för andra sjukdomar. PledPharma (STO:PLED) är
listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified
Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se 

Referenser:

 1. Karlsson JOG, Kurz T, Flechsig S, Näsström J, Andersson, RGG. Superior
   therapeutic index of calmangafodipir in comparison to mangafodipir as a
   chemotherapy adjunct. Transl Oncol. 2012;5:49-502.
 2. Karlsson JOG, Adolfsson K, Thelin B, Jynge P, Andersson RGG, Falkmer UG.
   First clinical experience with the MRI contrast agent and SOD mimetic
   mangafodipir as an adjunct in cancer chemotherapy – a translational study.
   Transl Oncol. 2012;5:32-38.
 3. Doroshow JH. Redox modulation of chemotherapy-induced tumor cell killing
   and normal tissue toxicity [editorial]. J Natl Cancer Inst.
   2012;98:223-225.
 4. Kurz T, Grant D, Andersson RGG, Towart R, De Cesare M, Karlsson JOG.
   Effects of MnDPDP and ICRF-187 on doxorubicin-induced cardiotoxicity and
   anticancer activity. Transl Oncol. 2012;5:252-259.
 5. Yri OE, Vig J, Hegstad E, Hovde O, Pignon I, Jynge P. Mangafodipir as a
   cytoprotective adjunct to chemotherapy--a case report. Acta Oncol 
   2009;48:633-635.
 6. Laurent A, Nicco C, Chéreau C, Goulvestre C, Alexandre J, Alves A, Lévy E,
   Goldwasser F, Panis Y, Soubrane O, Weill B, Batteux F. Controlling tumor
   growth by modulating endogenous production of reactive oxygen species.
   Cancer Res 2005;65:948-956.
 7. Alexandre J, Nicco C, Chéreau C, Laurent A, Weill B, Goldwasser F, and
   Batteux F (2006). Improvement of the therapeutic index of anticancer drugs
   by the superoxide dismutase mimic mangafodipir. J Natl Cancer Inst 98,
   236-244.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com