Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Sjätte patienten i första delen av PLIANT-studien godkänd för fortsatt behandling

15 oktober, 2013

PledPharma AB
Pressmeddelande

Sjätte patienten i första delen av PLIANT-studien godkänd för fortsatt
behandling

PledPharma har fått grönt ljus från DSMB att fortsätta doseringen av PledOx i
fas IIb-studien PLIANT. När den sjätte patienten är behandlad med tredje dosen
PledOx och DSMB på nytt gett sitt godkännande kan den breda randomiserade delen
med 126 patienter från ett 30-tal center i Europa och USA genomföras. Om allt
går enligt planerna förväntas detta besked i vecka 46. 

Stockholm, 2013-10-15 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

DSMB har analyserat provresultat från den sjätte patienten som inkluderades i
studien för två veckor sedan. Studien befinner sig nu i slutfasen av den första
delen, den så kallade dosökningsdelen. I och med godkännandet att gå vidare med
studien kommer den sjätte och sista patienten fortsätta att få andra cykeln av
den högre dosen PledOx. 

När samtliga sex patienter är färdigbehandlade, kommer data från denna öppna
del av studien att analyseras och presenteras separat. Resultaten från dessa
40-talet doseringar med PledOx kommer att rapporteras mot slutet av första
kvartalet 2014. 

Om PledOx®

PledOx (calmangafodipir) är en substans som bland annat förebygger biverkningar
av cellgifter vid cancerbehandling. PledOx har i studier visat sig skydda mot
"oxidativ stress” - ett tillstånd där cellens viktigaste skydd inte räcker till
mot de reaktiva syre/kväve föreningar som bildas som en följd av t.ex.
cellgiftsbehandling. Genom att efterlikna enzymet mangan superoxid dismutas
(MnSOD), förstärker PledOx cellernas viktigaste skydd och förebygger därmed
biverkningarna som annars uppkommer som en följd av den ”oxidativa stressen”. 

Om tjocktarmscancer

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i
västvärlden. Standardbehandling vid spridd tjocktarmscancer är cellgiftet
FOLFOX men allvarliga och i vissa fall livshotande biverkningar såsom sjukliga
förändringar i antalet vita blodkroppar och smärtsamma känselnervs störningar i
framförallt händer och fötter, leder till att färre än hälften av patienterna
fullföljer behandlingen med den ursprungliga dosen cellgift. Beroende på
biverkan är ett första steg innan man reducerar dosen att skjuta på nästa dos
cellgift en eller flera gånger. Biverkningarna påverkar patienternas
livskvalitet negativt med risk för långvariga besvär även efter avslutad
behandling. 

Om PLIANT-Studien

PLIANT-studien är uppdelad i två delar. En dosökningsdel med syfte att
fastställa rätt doseringsnivå och en randomiseringsdel med syfte att fastställa
PledOx effekt. I dosökningsdelen ingår 6+3 patienter från några utvalda
medicinska centra i Sverige och USA. De 3 patienterna är för behandling med
FOLFOX i kombination med antikroppen Avastin. I nästa del, randomiseringsdelen,
som planeras för 126 patienter från ett 30-tal center i Europa och USA,
fördelas patienter i tre lika stora grupper att få antingen placebo eller
PledOx i två olika doser.  För ytterligare detaljer se www.clinicaltrials.gov 

DSMB står för Drug Safety Monitoring Board, en oberoende expertpanel.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.se

Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar PledOx®
(calmangafodipir), i syfte att förebygga biverkningar vid cellgiftsbehandling
av cancer. Biverkningarna är ofta så svåra att behandlingen inte kan genomföras
som planerat. Den nuvarande marknaden för stödjande cancerbehandling är på
cirka 72 miljarder kronor. PledOx är en läkemedelskandidat inom den
patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens normala celler mot
oxidativ stress.  PledOx tillhör substansgruppen lowMEM (low Molecular Enzyme
Mimetics) som härmar det kroppsegna enzymet Mangan SuperOxid Dismutas (MnSOD)
som är vårt viktigaste skydd mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår vid
överproduktion av skadliga syre/kväve molekyler, t ex som ett resultat av
cellgiftsbehandling. PledPharma utvärderar också möjligheterna att använda
PLED-substanser vid andra sjukdomar. PledPharma (STO:PLED) är listat på NASDAQ
OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer
information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com