Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma utvärderar de kommersiella möjligheterna med hjärtinfarktsindikationen

14 oktober, 2013

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharma utvärderar de kommersiella möjligheterna med
hjärtinfarktsindikationen

Stockholm, 2013-10-14 08:10 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Resultaten från MANAMI-studien, som presenterades nu på morgonen, visar att
PLED-substansen tolererats väl av patienter i studien och kan ges till
allvarligt hjärtsjuka patienter utan tecken på några biverkningar. Trots
studiens begränsade storlek påvisas en tendens till klinisk effekt. 

I MANAMI-studien har patienter förbehandlats med PLED-substans innan
ballongvidgning vid akut hjärtinfarkt. Resultaten i studien stärker
PLED-plattformen och reducerar risken i plattformen ytterligare. 

Förutom resultaten i MANAMI-studien har lovande resultat också tidigare visats
i MANFOL-studien inom cancerområdet. Dessa studier bygger på samma
substansplattform, men inom två helt oberoende sjukdomstillstånd. 

Reperfusionsskador efter behandling av akut hjärtinfarkt med ballongvidgning
kan leda till att hjärtats förmåga försvagas med ökad risk för följdsjukdomar
och dödlighet. Behovet är stort då det idag saknas läkemedel som kan begränsa
reperfusionsskador. 

”MANAMI är en liten studie inom ett mycket stort och besvärligt sjukdomsområde.
PledPharma har som tidigare kommunicerat valt att fokusera sina resurser på
cancerområdet. Baserat på resultaten kommer vi nu att utvärdera de kommersiella
möjligheterna inom hjärtindikationen”, säger VD Jacques Näsström. 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79Se även kompletterande pressmeddelande ”PledPharma rapporterar resultat från
MANAMI-studien i patienter med hjärtinfarkt”. 


Om PledPharma
PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar ett
läkemedel, PledOx®, för att förebygga de svåra biverkningar som patienter får
vid cellgiftsbehandling av cancer. Biverkningarna är många gånger så svåra att
behandlingen inte kan genomföras som planerat. Den nuvarande marknaden för
stödjande cancerbehandling är cirka 72 miljarder kronor. PledOx är ett
läkemedel inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens
normala celler mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när ett överflöd av
skadliga syremolekyler (fria syreradikaler) bildas. Vi utvärderar också
möjligheter med PLED-substanser för andra livshotande sjukdomar. PledPharma
(STO:PLED) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är
Certified Adviser.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com