Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Redeye – Pledpharma är tillbaka på banan

1 november, 2013

Rörelsekostnaderna fortsatte ned under tredje kvartalet till följd av sjunkande projektkostnader. Räkna dock med en tydlig ökning igen redan under innevarande kvartal när del 2 i cancerstudien (PLIANT) går igång, vilket bedöms ske mot slutet av året. Utfallet från hjärtinfarktstudien (MANAMI), som nyligen rapportertas, var lovande och visade på positiv trend till mindre infarkter. Vi fortsätter dock hålla förväntningarna låga tills en tydlig väg framåt finns utstakad. Även om aktien gått starkt på börsen under en period bedömer vi att det finns mer att hämta och vårt motiverade värde uppgår till 32 kronor (30 kronor). Aktie anser vi bör handlas i nivå med sektorn, vilket indikerar potential mot 22-24 kronor.

Återigen kan vi konstatera att kvartalsrapporten inte bjöd på några större överraskningar som sig bör. Det är utvecklingen för PLIANTstudien som fortsatt står i fokus. Efter inledande problem verkar bolaget nu fått kontroll på patientrekryteringen och studien verkar löpa mer planenligt. Del 1 i PLIANTstudien blev enligt förväntan fullrekryterad i oktober. För att in leda den mer omfattande patientfasen ska först säkerhetsövervaknings kommittéen (DSMD) ge tummen upp, där besked väntas under vecka 46 (1115 november). Vi har svårt att tro det skulle finnas några hinder för att inte kunna gå vidare med PLIANTstudien. Om vi får besked i november är det rimligt att första patienten i del 2 av studien doseras före årsskiftet. I del 2 ingår cirka 30 centra runtom i Europa och USA som ska rekrytera drygt 120 patienter till studien. Pledpharma räknar med att första studiedata från PLIANTstudien ska rapporeras i mitten av nästa år, vilket förutsätter att vi får en relativt snabb och störningsfri patientrekrytering. Pledpharma avser att presentera data från den nu fullrekryterade första delen av PLIANTstudien, vilket beräknas kunna ske i första kvartalet nästa år. Detta blir extra intressant då det är första kliniska data för den nya formuleringen, PledOx. Det handlar även om ett drygt 40tal doser som getts till patienter, vilket exempelvis är dubbeltupp mot antalet doser i MANFOLstudien.

För att läsa hela analysen se bifogad PDF eller http://www.redeye.se/

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com