Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Positiva tongångar från PledPharmas projekt PP-99 – EP Access

30 oktober, 2013

Nyhetsbrev, 30 oktober 2013

Positiva tongångar från projekt PP-99

– Analys från EP Access

PLEDPHARMA | Intäkterna var i kvartalet nära noll, vilket var helt enligt förväntningarna. Däremot var kostnaderna lägre än väntat och klart lägre än under Q312. Totalt uppgick de till SEKm 4,8 i kvartalet, att jämföra med SEKm 6,3 i Q312 och SEKm 6,1 i Q213. Detta är helt en funktion av det tröga patientintaget till PLIANT-studien då detta styr kostnaderna. Nu när bolaget kan påbörja den andra delen räknar vi med att kostnaderna kommer öka under Q413.

Samtliga patienter är nu behandlade i dosökningsfasen

Efter en trög start på PLIANT-studien förefaller patientrekrytering nu vara klar för den första delen. Totalt har sex av sex patienter behandlats i dosökningsfasen och därmed kan den randomiserade delen med 126 patienter från ett 30-tal center i Europa och USA påbörjas. Bolaget planerar att starten kan ske under vecka 46. PledPharma kvarstår även vid bedömningen att "top line" resultat för hela studien väntas erhållas i mitten av 2014. Vi förväntar oss att PledPharma släpper data från den öppna dosökningsfasen i början av 2014.

MANAMI- studien indikerar positivt resultat

PledPharmas projekt PP-99 (ballongutvidgningsbehandling) har avslutat en klinisk fas IIa-studie MANAMI och de preliminära resultaten visa att PLED-substansen tolererats väl av patienter i studien. Värt att poängtera är att MANAMI-studien är en relativt liten studie i storlek men resultatet visar ändå att det finns en tendens till klinisk effekt. PledPharma håller fast vid det man tidigare har kommunicerat, att lägga fokus och resurser på cancerområdet, men bolaget ska ändå utvärdera hjärtindikationens kommersiella möjligheter. I dagsläget räknar vi inte med några intäkter från projekt PP-99 i en överskådlig framtid.

Lägre kostnader är väntat i kvartalet

Intäkterna var i kvartalet nära noll, vilket var helt enligt förväntningarna. Däremot var kostnaderna lägre än väntat och klart lägre än under Q312. Totalt uppgick de till SEKm 4,8 i kvartalet, att jämföra med SEKm 6,3 i Q312 och SEKm 6,1 i Q213. Detta är helt en funktion av det tröga patientintaget till PLIANT-studien då detta styr kostnaderna. Nu när bolaget kan påbörja den andra delen räknar vi med att kostnaderna kommer öka under Q413.

Kursutveckling starkare än sektorn

Under de senaste 12 månaderna har PledPharma-aktien stigit drygt 94% vilket är ungefär det dubbla jämfört med amerikanska biotech-aktier (AMEX Biotech) generellt som har stigit med 54% under samma period. Den främsta kursdrivaren för aktien är alltjämt data från PLIANT-studien. Ökad klarhet därvidlag väntas först under nästa år.

Källa: Positiva tongångar från projekt PP-99 http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/positiva_tongangar_fran_projekt_pp-99-644.aspx

______________________________

[EP Access]

Bolag PledPharma
Lista First North
Bransch Sjukvård

[Bild]
PledPharmas kostnader var lägre än väntade i Q3.

[EP Access logo]
EP Access är en analystjänst om små och medelstora bolag som drivs av Erik Penser Bankaktiebolag. [Följ EP Access på Twitter]
https://twitter.com/intent/user?screen_name=EP_Access

Aktien
Kurs 15,80 kr
Utveckling 12 mån 69%

Relaterat

Nyhetsrum http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma

[Bild]
Hela analysen med PDF http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/positiva_tongangar_fran_projekt_pp-99-644.aspx

PLIANT-studien fortskrider http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/pliant-studien_fortskrider-621.aspx

Kunskapen om PledOx växer http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/kunskapen_om_pledox_vaxer-552.aspx

______________________________

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister.

beQuoteds nyhetsredaktion bevakar företag för att ge en pedagogisk rapportering kring relevanta händelser.

beQuoteds kundservice uppdaterar nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplaster åt företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

På webbplatsen www.beQuoted.com http://www.beQuoted.com uppdateras kontinuerligt finansiell information om olika företag.

Nyheter | Analyser | Pressmeddelanden | IR-webb | Investor relations

Prenumeration

Om du vill ändra eller avsluta din prenumeration på beQuoted nyhetsbrev Klicka här http://www.bequoted.com/irs2/prenumeration/Register.htm

Synpunkter och kommentarer uppskattas

Om du har synpunkter eller andra kommentarer att ge, hör då gärna av dig.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
http://www.beQuoted.com

Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com