Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharmas PledOx® säkerhetsstudier positiva

6 juli, 2012

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharmas PledOx® säkerhetsstudier positiva

Stockholm, 2012-07-06 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- PledPharma (STO:PLED)
meddelar idag positiva resultat från sin prekliniska PledOx® långtids
säkerhetsstudie. Inga oönskade effekter på vitala organ noterades. De finala
resultaten har varit en viktig del i förberedelse arbetet inför start av PledOx
fas IIb studien i tjocktarmscancer patienter, samt en viktig del i PledOx
dokumentationen i ansökningar om klinisk prövning. 

Potentiella effekter av höga intravenösa doser av PledOx på vitala organ
(central nervsystemet, hjärta och kärl, och andningsorganet) undersöktes i
prekliniska säkerhetsstudier. PledOx gavs 3 gånger per vecka i 3 månader. De
totala doserna var upp till mer än 185 gånger den maximala föreslagna kliniska
dosen 

Inga effekter på blodtryck, hjärtrytm eller elektrokardiogram (EKG)
observerades. De neurologiska testerna visade inga förändringar i funktionen av
centrala eller perifera nervssystemet. Slutligen noterades inga effekter på
andningsorganet. 

“De positiva resultaten från dessa mycket viktiga kompletterande långtids
prekliniska säkerhetsstudier validerar användningen av PledOx som tänkt i
upprepade doseringar. Vi har tidigare visat att PledOx är säkert i en kortare
säkerhetsstudie, och vi vet att det kliniskt använda läkemedel som det utgår
från inte har några kliniska säkerhetsproblem”, säger VD Jacques Näsström. För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD, mobil: 073 713 0979

Erik Kinnman, Informationschef, mobil: 073 422 1540Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar ett
läkemedel, PledOx®, för att förebygga de svåra biverkningar som patienter får
vid cellgiftsbehandling av cancer. Biverkningarna är många gånger så svåra att
behandlingen inte kan genomföras som planerat. Den nuvarande marknaden för
stödjande cancerbehandling är cirka 72 miljarder kronor. PledOx är ett
läkemedel inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens
normala celler mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när ett överflöd av
skadliga syremolekyler (fria syreradikaler) bildas. Vi utvärderar också
möjligheter med PLED-substanser för andra sjukdomar. PledPharma (STO:PLED) är
listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified
Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com