Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharmas PledOx® projekt går framåt enligt plan

27 juni, 2012

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharmas PledOx® projekt går framåt enligt plan

Stockholm, 2012-06-27 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  PledPharma (STO:PLED)
meddelar idag att förberedelserna inför start av fas IIb studien med PledOx® i
tjocktarmscancer patienter går enligt plan. Ansökan om klinisk prövning är
inlämnad till Läkemedelsverket och vi räknar med ett godkännande i augusti.
Dessutom är möjligheterna för ett brett patentskydd för PledOx förstärkt genom
inlämnandet av ett substanspatent. 

Studien är upphandlad inom ramen för budget hos en kontraktsorganisation och vi
räknar med att rekrytera den första patienten i PledOx studien under tredje
kvartalet 2012. Professor Bengt Glimelius, kommer att fungera som huvudansvarig
för prövarna i studien. Professor Glimelius, vid Uppsala Akademiska Sjukhus, är
en världsauktoritet inom forskning och behandling av cancer, särskilt cancer i
mag- och tarmkanalen. Cirka 120 patienter kommer att rekryteras från flera
kliniker i Europa och USA. Vi förväntar oss övergripande resultat i slutet av
2013. 

Den nyligen inlämnade ansökan är ett substanspatent för PledOx där vi lyckats
slå samman en optimal ”kombination” av PLED-substanser i en och samma molekyl.
Ansökan täcker dessutom tillverkning och medicinsk användning av PledOx och
andra liknande substanser. Vid beviljandet kommer våra patentansökningar att ge
oss ett brett skydd fram till åtminstone 2032. 

”Vi har på ett lyckosamt sätt och enligt plan genomfört förberedelser inför
start av vår spännande PledOx studie. Jag är glad och stolt över vad vi
åstadkommit hittills och ser mycket fram emot starten av studien. Vi ser också
fram emot att arbeta med mycket erfarna och kvalificerade kliniker och prövare
under ledning av Professor Glimelius. Vidare kommer vi med den nya
patentansökan att kunna stärka vårt patentskydd”, säger VD Jacques Näsström. För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD, mobil: 073 713 0979

Erik Kinnman, Informationschef, mobil: 073 422 1540

Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar ett
läkemedel, PledOx®, för att förebygga de svåra biverkningar som patienter får
vid cellgiftsbehandling av cancer. Biverkningarna är många gånger så svåra att
behandlingen inte kan genomföras som planerat. Den nuvarande marknaden för
stödjande cancerbehandling är cirka 72 miljarder kronor. PledOx är ett
läkemedel inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens
normala celler mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när ett överflöd av
skadliga syremolekyler (fria syreradikaler) bildas. Vi utvärderar också
möjligheter med PLED-substanser för andra sjukdomar. PledPharma (STO:PLED) är
listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified
Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com