Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharmas ansökan om klinisk prövning med PledOx® godkänd

1 augusti, 2012

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharmas ansökan om klinisk prövning med PledOx® godkänd

Stockholm, 2012-08-01 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- PledPharma (STO:PLED)
meddelar idag att deras PledOx® fas IIb kliniska läkemedelsprövning, PLIANT,
godkänts av svenska läkemedelsverket (LMV). PLIANT- studien kommer att
undersöka effekten av förbehandling med PledOx på biverkningarna av FOLFOX på
patienter med metastaserande tjocktarmscancer. 

Patienter kommer att randomiseras till att få PledOx i en dos av 2 eller 10
µmol/kg, eller placebo. Randomiseringsfasen av studien kommer att föregås av en
dosökningsfas med målet att fastställa PledOx kliniska läkemedelssäkerhet,
tolerabilitet och farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper (effekter av
kroppen på läkemedlet, och av läkemedlet på kroppen). 

Det primära effektmåttet kommer att vara förändring i det absoluta antalet
neutrofiler (antal av en subtyp av vita blodkroppar). Sekundära effektmått
inkluderar effekter på förekomst av febril neuropeni (tecken på infektion som
har samband med förlust av en subtyp av vita blodkroppar) och sensorisk
neuropati (smärta och obehag på grund av påverkan på perifera nerver). 

Det beräknade antalet inkluderade patienter i randomiseringsfasen av studien är
126 stycken (42 i var och en av de 3 grupperna). I dosökningsdelen av studien
kommer 6-12 patienter att inkluderas. Professor Glimelius, vid Uppsala
Akademiska sjukhus, är huvudansvarig för prövarna i studien. Studien kommer att
genomföras på flera kliniker i Europa och Nord Amerika. För ytterligare
detaljer se www.ClinicalTrials.gov. 

“Vi är mycket glada över den positiva bedömningen av LMV. Vi fortsätter att
hålla våra tidslinjer vad gäller studien och förväntar oss att rekrytera den
första patienten under tredje kvartalet och att presentera övergripande
resultat i slutet av 2013. Detta är ett ytterligare steg mot att föra ett
innovativt läkemedel till patienter som har stora behov av förbättrad
behandling”, säger VD Jacques Näsström. För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD, mobil: 073 713 0979

Erik Kinnman, Informationschef, mobil: 073 422 1540

Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar ett
läkemedel, PledOx®, för att förebygga de svåra biverkningar som patienter får
vid cellgiftsbehandling av cancer. Biverkningarna är många gånger så svåra att
behandlingen inte kan genomföras som planerat. Den nuvarande marknaden för
stödjande cancerbehandling är cirka 72 miljarder kronor. PledOx är ett
läkemedel inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens
normala celler mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när ett överflöd av
skadliga syremolekyler (fria syreradikaler) bildas. Vi utvärderar också
möjligheter med PLED-substanser för andra sjukdomar. PledPharma (STO:PLED) är
listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified
Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com