Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharmas patientrekrytering enligt plan – EP Access

2 maj, 2014

Nyhetsbrev, 2 maj 2014

Patientrekrytering enligt plan

– Analys från EP Access

PLEDPHARMA | PledPharma rapporterade ett rörelseresultat om SEKm -6,8 (-8,0) för Q114, vilket var något bättre än vad vi räknade med. Kostnadsminskningen var driven av lägre projekt- och personalkostnader än vi räknade med för kvartalet. Resultatet efter skatt uppgick till SEKm -6,8 (-8,0).

PLIANT-studien fortlöper enligt plan

I dagsläget håller samtliga länder som medverkar i studien på att rekrytera patienter till del 2 av PLIANT-studien. Totalt har 25 patienter behandlats (utöver de 11 som behandlades under del 1). Efter kvartalets utgång fick PledPharma klartecken från DSMB (Drug Safety Monitoring Board, en oberoende expertpanel) att inkludera patienter som skall behandlas med en kombination av FOLFOX och Avastin (bevacizumab) i del 2 av PLIANT-studien. Detta skedde efter att DSMB analyserade provresultaten från de första tre patienterna som inkluderats i studien med denna kombination. Bolagets nuvarande bedömning är att alla patienter bör ha inkluderats i studien före slutet av 2014 och att övergripande data bör vara framme mot slutet av Q1 2015.

Genomför nyemission

I och med att de positiva data från del 1 av PLIANT-studien (dosökningsdelen) har bolaget meddelat att de kommer sänka den högsta dosen i del 2 för att optimera effekten av PledOx på både blodbild och känselstörningar. Det innebär en utökning av studien. Denna ökning/förlängning kommer finansieras av att bolaget genomför en företrädesemission om SEKm 20 till kurs SEK 12, vilket motsvarar 18% rabatt mot dagens kurs. Bolaget har i skrivande stund fått in teckningsförbindelser motsvarande ca 50% av emissionsbeloppet. Vid full teckning ökar antal aktier med 1,69 miljoner till 23,62 miljoner, vilket innebär en utspädning om 7,7%.

Partnersamarbete aktuellt under 2015E

Vi räknar som tidigare med att bolaget har potential att teckna ett avtal med en strategisk partner under början av 2015 som kan marknadsföra och lansera PledOx vid ett eventuellt marknadsgodkännande. Vi värderar ett potentiellt partnerskapsavtal till ca SEKbn 2 över en femårsperiod 2015E-2019E, samt en tvåsiffrig procentuell royalty på framtida försäljning av PledOx.

Källa: Patientrekrytering enligt plan http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/patientrekrytering_enligt_plan-757.aspx

______________________________

[EP Access]

Bolag PledPharma
Lista First North
Bransch Sjukvård

[Bild]
Rekryteringen till PledPharmas PLIANT-studie går enligt plan.

[EP Access logo]
EP Access är en analystjänst om små och medelstora bolag som drivs av Erik Penser Bankaktiebolag. [Följ EP Access på Twitter]
https://twitter.com/intent/user?screen_name=EP_Access

Aktien
Kurs 15,10 kr
Utveckling 12 mån 16%

Relaterat

Nyhetsrum http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma

[Bild]
Hela analysen med PDF http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/patientrekrytering_enligt_plan-757.aspx

Inga överraskningar under Q4 2013 http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/inga_overraskningar_under_q4_2013-714.aspx

Positiva data från den första delen av PLIANT-studien http://www.bequoted.com/epaccess/pledpharma/analys/positiva_data_fran_den_forsta_delen_av_pliant-studien-704.aspx

______________________________

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister.

beQuoteds nyhetsredaktion bevakar företag för att ge en pedagogisk rapportering kring relevanta händelser.

beQuoteds kundservice uppdaterar nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplaster åt företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

På webbplatsen www.beQuoted.com http://www.beQuoted.com uppdateras kontinuerligt finansiell information om olika företag.

Nyheter | Analyser | Pressmeddelanden | IR-webb | Investor relations

Prenumeration

Om du vill ändra eller avsluta din prenumeration på beQuoted nyhetsbrev Klicka här http://www.bequoted.com/irs2/prenumeration/Register.htm

Synpunkter och kommentarer uppskattas

Om du har synpunkter eller andra kommentarer att ge, hör då gärna av dig.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
http://www.beQuoted.com

Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com