Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Nyemissionen i PledPharma övertecknad

13 maj, 2014

PledPharma AB
Pressmeddelande

Nyemissionen i PledPharma övertecknad

Stockholm, 2014-05-13 14:16 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
PledPharma ABs företrädesemission vars teckningsperiod löpte från 25 april – 9
maj 2014, är genomförd och övertecknades med 82 procent. Företrädesemissionen
tillför företaget cirka 20,25 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Emissionen tecknades till cirka 98,6 procent med stöd av företrädesrätt och
resterande 1,4 procent tecknades utan stöd av företrädesrätt. Emissionen blev
därmed fulltecknad. Tilldelningen av aktier tecknade utan företrädesrätt sker
till aktieägare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till
det antal befintliga teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. 

”Överteckningen visar på ett stort intresse för PledPharma och den pågående
kliniska studien med läkemedlet PledOx®. Nyemissionen görs för att inkludera
fler patienter i pågående studie på patienter med tjocktarmscancer. I studien
testas om PledPharmas läkemedel PledOx kan reducera svåra biverkningarna från
cellgiftsbehandlingen”, säger VD Jacques Näsström. 

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 1 687 314 till totalt 23 622
403 aktier och aktiekapitalet ökar med 88 806 kronor till 1 243 284 kronor. 

Avräkningsnotor för aktier tecknade utan företräde kommer att skickas ut idag
till berörda aktieägare. Efter det att aktiekapitalökningen har registrerats av
Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att
omvandlas till nya aktier. Handel i de nya aktierna beräknas kunna påbörjas på
NASDAQ OMX First North då de nya aktierna registreras på tecknarens VP-konto
eller depå. 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, CFO PledPharma AB, tfn 070 926 17 75

Om PledPharma
PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för
livshotande sjukdomar. Vårt initiala mål är att utveckla ett läkemedel,
PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling.
I ett annat projekt utvärderas en befintlig medicins möjlighet att begränsa de
skador som uppstår på hjärtmuskulaturen när en patient drabbas av akut
hjärtinfarkt. Utöver dessa projekt, baserat på vår teknologiplattform,
utvärderar vi ytterligare möjligheter inom områden med stora medicinska behov.
Vi har potential att erbjuda patienter värdefulla och unika behandlingar för
allvarliga livshotande sjukdomar där det även finns en möjlighet till snabbare
registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k. ”breakthrough therapy”. Det
innebär också att vi har potential att erbjuda våra aktieägare god avkastning
på sin investering. Den nuvarande marknaden för förebyggande och
biverkningsreducerande cancerbehandling är på cirka 70 miljarder kronor.
PledPharma (STO:PLED) är noterat på NASDAQ OMX First North sedan april 2011.
Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se
www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com