Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Idag inleds teckningstiden i PledPharmas företrädesemission

25 april, 2014

PledPharma AB
Pressmeddelande

Idag inleds teckningstiden i PledPharmas företrädesemission

Stockholm, 2014-04-25 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Idag, fredag den 25 april 2014, påbörjas teckningsperioden för
företrädesemissionen i PledPharma. 

De som på avstämningsdagen den 17 april 2014 var registrerade som aktieägare i
PledPharma har erhållit teckningsrätter i företrädesemissionen. En (1)
befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tretton (13)
teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 12 kronor. 

Teckningsperioden löper till och med den 9 maj 2014

Vid fullteckning av emissionen så tillförs PledPharma 20,25 miljoner kronor
före emissionskostnader. Teckningsförbindelser motsvarande drygt 50% av
emissionen har erhållits från några av de större aktieägarna. Syftet med
emissionen är att kunna inkludera fler patienter i den pågående cancerstudien
PLIANT. 

Handel i teckningsrätter 
Handel i teckningsrätter pågår mellan den 25 april –
9 maj 2014. Teckningsrätter som aktieägare inte avser utnyttja måste säljas
senast 6 maj 2014. 

Informationsbroschyr 
En informationsbroschyr samt villkor och anvisningar
finns tillgängligt på PledPharmas hemsida www.pledpharma.se samt på Sedermera
Fondkommissions hemsida www.sedermera.se och kommer även att skickas ut till
samtliga aktieägare i början av nästa vecka. 

Teckning Information till direktregistrerade aktieägare 
De aktieägare som på
avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda
aktieboken erhåller emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi
från Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bl.a. antalet
erhållna teckningsrätter. 

Information till förvaltarregistrerade aktieägare 
Anmälan om teckning och
betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
Observera att din förvaltare kan ha tidigare svarsdagar för teckningsrätterna
än vad som angetts ovan. 

Tidplan

Teckningsperiod 25 april - 9 maj 2014

Handel med teckningsrätter 25 april - 6 maj 2014

Första dag för handel i de nya aktierna beräknas till andra veckan i juniFör ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.seMichaela Gertz, CFO

+46 709 26 17 75

michaela.gertz@pledpharma.seOm PledPharma

PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för
livshotande sjukdomar. Vårt initiala mål är att utveckla ett läkemedel,
PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling.
I ett annat projekt utvärderas en befintlig medicins möjlighet att begränsa de
skador som uppstår på hjärtmuskulaturen när en patient drabbas av akut
hjärtinfarkt. Utöver dessa projekt, baserat på vår teknologiplattform,
utvärderar vi ytterligare möjligheter inom områden med stora medicinska behov.
Vi har potential att erbjuda patienter värdefulla och unika behandlingar för
allvarliga livshotande sjukdomar där det även finns en möjlighet till snabbare
registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k. ”breakthrough therapy”. Det
innebär också att vi har potential att erbjuda våra aktieägare god avkastning
på sin investering. Den nuvarande marknaden för förebyggande och
biverkningsreducerande cancerbehandling är på cirka 70 miljarder kronor.
PledPharma (STO:PLED) är noterat på NASDAQ OMX First North sedan april 2011.
Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se
www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com