Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharmas nyemission framgångsrikt genomförd

23 juni, 2011

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharmas nyemission framgångsrikt genomförd

Stockholm, 2011-06-23 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
PledPharma ABs företrädesemission vars teckningsperiod löpte från 1 juni - 17
juni 2011, är genomförd. Företrädesemissionen tillför företaget cirka 109
miljoner kronor före emissionskostnader. 

Emissionen tecknades till cirka 86,2 procent med stöd av företrädesrätt och
cirka 2,3 procent tecknades utan stöd av företrädesrätt. Emissionen tecknades
därmed till sammanlagt 88,5 procent. 

”Jag är mycket nöjd med att vi genomfört en framgångsrik finansiering. Det är
ett gott betyg från marknaden av möjligheterna inom vår projektportfölj” säger
VD Jacques Näsström. ”Vi är nu fokuserade på att genomföra de planerade
toxikologiska studierna och på att slutföra utformningen av den kliniska Fas
IIb-studien i dialog med myndigheterna i USA och Europa”, fortsätter Näsström. 

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 7 018 873 till totalt 20 247
775 aktier och aktiekapitalet ökar med 369 414 kronor till 1 065 672 kronor. 

Efter det att aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer
betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya
aktier. Handel i de nya aktierna beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First
North omkring det datum då de nya aktierna registreras på tecknarens VP-konto
eller depå. 

Erik Penser Bankaktiebolag har agerat finansiell rådgivare till PledPharma i
samband med företrädesemissionen. 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

Michaela Johansson, CFO PledPharma AB, tfn 070 926 17 75Om PledPharma

PledPharma utvecklar terapier för svåra sjukdomar. Genom att minska allvarliga
biverkningar och förbättra livskvaliteten effektiviserar bolagets läkemedel
behandling med etablerade terapier. Eftersom PledPharmas projekt utgår från en
kliniskt väl etablerad produktklass fokuseras utvecklingsarbetet till kliniska
studier. PledPharma har för närvarande två projekt i klinisk Fas II, ett vid
behandling av tjock- ändtarmscancer och ett vid behandling av akut
hjärtinfarkt. Båda produkterna har möjlighet att tillgodose ett mycket stort
medicinskt behov och har också en stor marknadspotential. Aktien är noterad på
marknadsplatsen First North under kortnamnet ”PLED” med Erik Penser
Bankaktiebolag som Certified Adviser. För mer information, se
http://www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com