Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2011

25 augusti, 2011

PledPharma AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2011

Stockholm, 2011-08-25 08:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Framgångsrik nyemission möjliggör finansiering av cancerstudiePerioden april-juni

 -- Periodens resultat uppgick till -2 488 Tkr (-755 Tkr)
 -- Resultat per aktie uppgick till - 0,20 kr (-3,2 kr)
 -- Handel med PledPharmas aktie på NASDAQ OMX First North startade i april.
 -- En nyemission genomfördes med företrädesrätt för aktieägarna och resultatet
   av nyemissionen blev 109 MSEK.
 -- Bolagsstämman valde Eva Redhe Ridderstad till ny ledamot i styrelsen.Perioden januari-juni i sammandrag

 -- Periodens resultat uppgick till - 5336 Tkr (-1 282 Tkr)
 -- Resultat per aktie uppgick till - 0,40 kr (-5,5 kr)
 -- Likvida medel 106 165 Tkr (5 296 Tkr)

 -- Aktierna i PledPharma delades ut från moderbolaget Accelerator Nordic AB 
   till dess aktieägare.

 -- Håkan Åström, professor Peter Buhl Jensen och professor Rolf Andersson
   valdes in i styrelsen för PledPharma. Håkan Åström är styrelsens
   ordförande.Väsentliga händelser efter perioden

 -- De inledande säkerhetsstudierna har genomförts med bra resultat.
 -- Lånet om 4,2 miljoner kronor har återbetalats till Accelerator Nordic ABVD kommentar

Jacques Näsström säger: Det första halvåret 2011 har varit en spännande period
för bolaget. 

I och med vår listning på NASDAQ OMX First North skapade vi ett nytt publikt
läkemedelsbolag. Vi har under andra kvartalet gjort en kassaförstärkning på 109
miljoner kronor vilket gör att vi står väl rustade för att driva våra kliniska
projekt vidare. Förberedelserna inför, och genomförandet av, en klinisk fas
IIb studie med PledOx i cancerpatienter, fortskrider enligt plan. Fokus är nu
på att slutföra säkerhetsstudierna och utformningen av den kliniska fas IIb
studien i dialog med myndigheterna i USA och Europa. Vi räknar med att kunna
starta studien i mitten av 2012. För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79

Michaela Johansson, finansdirektör tfn 0709 26 17 75PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som fokuserar på att
utveckla förbättrade behandlingar av livshotande sjukdomar. PledPharma bedriver
idag två projekt i klinisk fas II med den patentskyddade substansklassen
PLED-derivat. I ett av projekten, PP-095, undersöks PLED-derivats förmåga att
minska biverkningar vid behandling med cellgifter vid koloncancer. I detta
projekt har inledande säkerhetsstudier nyligen genomförts med bra resultat. De
längre säkerhetsstudierna, som är nödvändiga för att starta fas IIb
patientstudierna, kommer att startas inom kort. I det andra projektet, PP-099, utvärderas om PLED-derivat kan minska
reperfusionsskador hos patienter som får behandling med ballongutvidgning vid
akut hjärtinfarkt. Rekryteringen av patienter till en tidigare startad fas IIa
studie kommer att återupptas under hösten 2011. PLED-derivat skyddar celler mot
oxidativ stress, som är ett cellskadande tillstånd som uppstår i kroppen vid
överproduktion av syreradikaler. PLED-derivat har i prekliniska studier visat
skyddande effekt mot oxidativ stress och i en cancerpatientstudie minskat
biverkningarna av cellgiftsbehandling. PledPharma (STO:PLED) är listat på
NASDAQ OMX First North. 

För mer information och hela rapporten i pdf, se http://www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com