Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma offentliggör prospekt avseende företrädesemission

26 maj, 2011

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharma offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Stockholm, 2011-05-26 10:57 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Styrelsen för PledPharma AB (publ) ("PledPharma") har upprättat ett prospekt
avseende nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket har
godkänts och registrerats av Finansinspektionen. 

Prospektet finns tillgängligt på http://www.pledpharma.se och
http://www.penser.se. Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från
PledPharma AB, Grev Turegatan 11c, 114 46 Stockholm, tel: 08-663 57 00, e-post
info@pledpharma.se eller från Erik Penser Bankaktiebolag, Emissionsavdelningen,
Box 7405, 103 91 Stockholm, telefon: 08-463 80 00, e-post: emission@penser.se. 

Varje befintlig aktie i PledPharma berättigar till tre (3) teckningsrätter och
fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskursen är 15,50 SEK per aktie vilket innebär att nyemissionen vid
fullteckning kommer att tillföra PledPharma cirka 123 MSEK före
emissionskostnader. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av
teckningsrätter är den 30 maj 2011. Teckningsperioden kommer att löpa under
perioden 1 juni-17 juni 2011. 

PledPharma har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar
motsvarande cirka 76 procent av nyemissionen. 

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till PledPharma i samband
med nyemissionen. 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

Michaela Johansson, CFO PledPharma AB, tfn 070 926 17 75Om PledPharma

PledPharma utvecklar terapier för två av våra vanligaste livshotande
folksjukdomar. Genom att minska allvarliga biverkningar och förbättra
livskvaliteten effektiviserar bolagets läkemedel behandling med etablerade
terapier. Eftersom PledPharmas projekt utgår från en kliniskt väl etablerad
substansklass fokuseras utvecklingsarbetet till kliniska studier. PledPharma
har för närvarande två projekt i klinisk Fas II, ett vid behandling av tjock-
ändtarmscancer och ett vid behandling av akut hjärtinfarkt. Båda produkterna
har möjlighet att tillgodose ett mycket stort medicinskt behov och har också en
stor marknadspotential. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under
kortnamnet ”PLED” med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser. För mer
information, se http://www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com