Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2012

24 augusti, 2012

PledPharma AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2012

Den kliniska studiedesignen för PledOx® godkänd

Stockholm, 2012-08-24 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Perioden april-juni

·   Periodens resultat uppgick till -10 548 Tkr (-2 488 Tkr)

·   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13 038 Tkr
( 1 837 Tkr)

·   Resultat per aktie uppgick till -0,52 kr (-0,19 kr)Betydande händelser efter periodens utgång

·   Den kliniska studiedesignen för PledOx godkändes av svenska
läkemedelsverket (LV) den 1 augusti 

·   Professor Bengt Glimelius, en världsauktoritet inom forskning och
behandling av cancer, särskilt cancer i mag- och tarmkanalen, vid Uppsala
Akademiska Sjukhus, huvudansvarig för samordning av prövarna i PledOx-studien 

·   Positiva resultat i de prekliniska långtidssäkerhetsstudierna med PledOx

·   Ny substanspatentansökan för PledOx ger ytterligare möjligheter till
starkt och förlängt patentskydd Perioden januari-juni i sammandrag

·   Periodens resultat uppgick till -19 825 Tkr (-5 336 Tkr)

·   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -21 889 Tkr
(-1 625 Tkr)

·   Likvida medel uppgick till 68 608 Tkr (106 165 Tkr)

·   Resultat per aktie uppgick till -0,98 kr (-0,40 kr)

·   Positiva och stödjande möten med LV och den amerikanska
registreringsmyndigheten (FDA) kring PledOx-studien 

·   Publikation av klinisk studie, som visar minskat antal allvarliga
incidenser vid cellgiftsbehandling hos patienter förbehandlade med
PLED-substans, i vetenskaplig tidskrift 

VD kommentar

”Det är mycket glädjande att vi lyckats uppnå alla de delmål som varit
nödvändiga för att få starta vår viktiga kliniska PledOx fas IIb-studie i
tjocktarmscancerpatienter. Studiedesignen är nu godkänd av LV och vi räknar med
att få in den första patienten under september/oktober 2012. Detta är en mycket
viktig milstolpe i företagets utveckling”, säger VD Jacques Näsström. För ytterligare information kontakta:

Erik Kinnman, informationsdirektör, tfn 073 422 15 40

Johan Stuart, finansdirektör tfn 070 66 44 096

Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar ett
läkemedel, PledOx®, för att förebygga de svåra biverkningar som patienter får
vid cellgiftsbehandling av cancer. Biverkningarna är många gånger så svåra att
behandlingen inte kan genomföras som planerat. Den nuvarande marknaden för
stödjande cancerbehandling är cirka 72 miljarder kronor. PledOx är ett
läkemedel inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens
normala celler mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när ett överflöd av
skadliga syremolekyler (fria syreradikaler) bildas. Vi utvärderar också
möjligheter med PLED-substanser för andra sjukdomar. PledPharma (STO:PLED) är
listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified
Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com