Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Nyemissionen i PledPharma övertecknad

24 maj, 2013

PledPharma AB
Pressmeddelande

Nyemissionen i PledPharma övertecknad

Stockholm, 2013-05-24 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
PledPharma ABs företrädesemission vars teckningsperiod löpte från 6 maj – 20
maj 2013, är genomförd och övertecknades med 38 procent. Företrädesemissionen
tillför företaget cirka 18,6 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Emissionen tecknades till cirka 95 procent med stöd av företrädesrätt och
resterande  5 procent tecknades utan stöd av företrädesrätt. Emissionen blev
därmed fulltecknad. Tilldelningen av aktier tecknade utan företrädesrätt sker
till aktieägare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till
det antal befintliga teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. 

”Överteckningen visar på ett stort intresse för PledPharma och PledOx®.
Nyemissionen görs för att utöka PLIANT studien med fler studiecentra globalt
för att säkerställa genomförandet, samt också för att uppnå en ökad
flexibilitet och tid att genomföra bästa möjliga utlicensieringsaffär av
PledPharmas läkemedelskandidat PledOx. Med dessa åtgärder är vår bedömning att
vi kan få ”top line” resultaten från studien under mitten av 2014”, säger VD
Jacques Näsström. 

PledPharma utsåg i maj IMS Consulting Group till rådgivare i
utlicensierings­processen av PledOx, vilken startar under 2013. 

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 1 687 314 till totalt 21 935
089 aktier och aktiekapitalet ökar med 88 806 kronor till 1 154 478 kronor. 

Efter det att aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer
betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya
aktier. Handel i de nya aktierna beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First
North då de nya aktierna registreras på tecknarens VP-konto eller depå. 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

Michaela Johansson, CFO PledPharma AB, tfn 070 926 17 75Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar PledOx®, i
syfte att förebygga biverkningar vid cellgiftsbehandling av cancer.
Biverkningarna är ofta så svåra att behandlingen inte kan genomföras som
planerat. Den nuvarande marknaden för stödjande cancerbehandling är på cirka 72
miljarder kronor. PledOx är en läkemedelskandidat inom den patentskyddade
substansklassen PLED, som skyddar kroppens normala celler mot oxidativ stress. 
PledOx är ett lowMEM (low Molecular Enzyme Mimetic) som härmar det kroppsegna
enzymet Mangan SuperOxid Dismutas (MnSOD) som är vårt viktigaste skydd mot
oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår vid överproduktion av skadliga
syre/kväve molekyler, t ex som ett resultat av cellgiftsbehandling. PledPharma
utvärderar också möjligheterna att använda PLED-substanser vid andra sjukdomar.
PledPharma (STO:PLED) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser
Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com