Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma tilldelats 500,000 SEK i VINNOVA finansiering

3 april, 2012

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharma tilldelats 500,000 SEK i VINNOVA finansiering

VINNOVA har beslutat att PledPharma AB får 500,000 kronor i medfinansiering
från programmet Forska & Väx. 

Stockholm, 2012-04-03 15:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Medlen ska användas till prekliniska studier för att bredda PledOx projektet
till att även kunna omfatta biverkningar vid andra cancertyper än
tjocktarmscancer För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade
behandlingar vid livshotande sjukdomar. PledPharma bedriver idag två projekt i
klinisk fas II med den patentskyddade substansklassen PLED-derivat. I en av
studierna undersöks PLED-derivats förebyggande effekt på biverkningar av
cellgiftsbehandling vid tjocktarmscancer. I den andra kliniska studien
utvärderas PLED-derivats förmåga att minska återflödesskador hos patienter med
akut hjärtinfarkt som behandlas med ballongvidgning. PLED-derivat skyddar
kroppens normala celler mot oxidativ stress, som uppstår när ett överflöd av
skadliga syremolekyler (syreradikaler) bildas. PLED-derivat har i tidigare
prekliniska studier visat skyddande effekt mot oxidativ stress. Dessutom har en
klinisk studie i cancerpatienter visat att PLED-dervitatet mangafodipir minskar
biverkningarna vid cellgiftsbehandling. PledPharma (STO:PLED) är listat på
NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För
mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com