Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Delårsrapport januari-mars 2012

27 april, 2012

PledPharma AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport januari-mars 2012

Stockholm, 2012-04-27 08:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

 -- Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr)
 -- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 852 Tkr
   (-3 461 Tkr) 
 -- Likvida medel uppgick per den 31 mars 2012 till 81 646 Tkr (2 334 Tkr)
 -- Resultat per aktie uppgick till -0,5 kr (-0,2)
 -- Positiva och stödjande möten med de amerikanska och svenska
   registreringsmyndigheterna kring PledOx®-studiens design
 -- De två̊ 3-månaders prekliniska säkerhetsstudier av PledOx slutförda.
   Slutlig analys av resultaten pågår
 -- PledPharma tilldelas 500 000 kronor i medfinansiering från VINNOVAs program
   Forska och Väx
 -- Årsstämman beslutade om omval av sittande styrelse samt upprättande av
   optionsprogram för anställda VD kommentar

Vi har under första kvartalet fokuserat på förberedelserna inför starten av vår
viktiga och prioriterade kliniska PledOx fas IIb-studie i
tjocktarmscancerpatienter. Dessa förberedelser går enligt plan och
interaktionerna med de amerikanska och europeiska myndigheterna har varit
positiva. Vidare följer kostnaderna budgeten. Vi räknar fortsatt med
studiestart under mitten av 2012, säger VD Jacques Näsström. För ytterligare information kontakta:

Erik Kinnman, informationsdirektör, tfn 073 422 15 40

Michaela Johansson, finansdirektör tfn 0709 26 17 75

Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade
behandlingar vid livshotande sjukdomar. Vi är fokuserade på att utveckla ett
läkemedel som minskar de svåra biverkningar som uppstår vid cellgiftsbehandling
samt på att utvärdera ett befintligt läkemedels förmåga att minska skadorna på
hjärtat som uppstår i samband med ballongvidgningsbehandling av akut
hjärtinfarkt. Våra projekt fyller viktiga medicinska behov och vi har
möjligheten att erbjuda patienter värdefulla tilläggsbehandlingar vid svåra och
vanligt förekommande sjukdomstillstånd. Det medför att vi även har potential
att erbjuda våra aktieägare en god värdeutveckling. PledPharma (STO:PLED) är
listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified
Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com