Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma meddelar idag att MANAMI studien är fullrekryterad

18 april, 2013

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharma meddelar idag att MANAMI studien är fullrekryterad

Samtliga patienter har inkluderats i den pågående mindre prövar initierade
kliniska fas IIa-studien MANAMI, som undersöker en PLED-substans i patienter
med akut hjärtinfarkt som genomgår ballongvidgning. 

Stockholm, 2013-04-18 13:29 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- I den pågående mindre
kliniska fas IIa-studien MANAMI, som undersöker en PLED-substans (mangafodipir)
i patienter med akut hjärtinfarkt som genomgår ballongvidgning, har samtliga
tjugo patienter nu inkluderats. Efter analyser av data räknar vi med att kunna
presentera resultat under 2013. 

Prekliniska studier visar att PLED-substanser minskar de bestående skador på
hjärtat som ofta uppstår i samband med en akut hjärtinfarkt.  Prekliniska data
indikerar också att användning av PLED substanser i svårt hjärtsjuka inte bör
utgöra några säkerhetsrisker.  I MANAMI studien testas för närvarande
PLED-substansen mangafodipir i ett mindre antal patienter med akuta
hjärtinfarkter. Studien utförs på motsvarande sätt som MANFOL studien där
mangafodipir testades i ett mindre antal cancerpatienter. Det huvudsakliga
syftet med studien är att visa att PLED substanser inte orsakar några uppenbara
risker i svårt hjärtsjuka patienter samt att få en indikation på om PLED
substanser också reducerar skadorna på hjärtat – på samma sätt som visats i
prekliniska studier. 


För ytterligare information vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD

+46 737 13 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.seOm PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar PledOx®, i
syfte att förebygga biverkningar vid cellgiftsbehandling av cancer.
Biverkningarna är ofta så svåra att behandlingen inte kan genomföras som
planerat. Den nuvarande marknaden för stödjande cancerbehandling är på cirka 72
miljarder kronor. PledOx är en läkemedelskandidat inom den patentskyddade
substansklassen PLED, som skyddar kroppens normala celler mot oxidativ stress. 
PledOx är ett lowMEM (low Molecular Enzyme Mimetic) som härmar det kroppsegna
enzymet Mangan SuperOxid Dismutas (MnSOD) som är vårt viktigaste skydd mot
oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår vid överproduktion av skadliga
syre/kväve molekyler, t ex som ett resultat av cellgiftsbehandling. PledPharma
utvärderar också möjligheterna att använda PLED-substanser vid andra sjukdomar.
PledPharma (STO:PLED) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser
Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com