Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma inleder klinisk studie med Aladote®

27 april, 2017

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharma inleder klinisk studie med Aladote®

Stockholm, 2017-04-27 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
PledPharma meddelar idag att bolaget erhållit godkännande från den brittiska
läkemedelsmyndigheten MHRA att starta en klinisk studie i Aladote®-projektet. 

Aladote® utvecklas för att minska leverskador till följd av
paracetamolförgiftning.  Paracetamol är det mest använda läkemedlet i världen
vid behandling av feber och smärttillstånd, men samtidigt ett av de läkemedel
som oftast överdoseras – avsiktligt eller oavsiktligt. Avsiktlig överdosering
av paracetamol är den vanligaste metoden vid självmordsförsök bland ungdomar i
åldern 10–19 år. Idag saknas effektiv behandling av den betydande andel
patienter som uppsöker sjukvården först i senare skeden av
förgiftningsprocessen. 

Den kliniska proof of principle-studien kommer genomföras i samarbete med
University of Edinburgh under ledning av dr James Dear, en av de främsta
läkarna inom behandling av patienter som överdoserat paracetamol. Syftet med
studien är att dokumentera behandlingens säkerhet och tolerabilitet som tillägg
till nuvarande standardbehandling (N-acetylcystein) för att förebygga akut
leversvikt – ett tillstånd som kan vara livshotande. 

”Aladote® tar i och med dagens besked ett viktigt steg framåt. Vi ser fram emot
att i samarbete med dr James Dear fortsätta utvecklingen av en behandling med
potential att minska risken för leverskador hos patienter som överdoserat
paracetamol, inte minst den grupp som kommer till sjukhus sent i
förgiftningsförloppet”, säger PledPharmas vd, Jacques Näsström. 

”Symtomen på paracetamolförgiftning kan vara diffusa eller helt utebli under
det första dygnet efter överdoseringen. Många patienter kommer därför till
sjukhus så sent i förloppet att den nuvarande standardbehandlingen inte är
tillräcklig för att förebygga akut leversvikt. Calmangafodipir har i
prekliniska försök uppvisat imponerande resultat även i sena skeden av
förgiftningsförloppet, och jag ser fram emot att leda utvärderingen av
läkemedelskandidaten i denna viktiga proof-of-principle-studie”, säger dr James
Dear, Reader in Pharmacology vid University of Edinburgh och huvudprövare i
studien. 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, Verkställande direktör

Tel. 073-713 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.se

Michaela Gertz, finansdirektör

Tel. 070 926 17 75

Michaela.gertz@pledpharma.sePledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot
oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande
tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas
för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie
har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote®
utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med
paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North.
Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer
information, se www.pledpharma.se 

Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
27 april 2017, kl 08:00 CET.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com