Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma genomför företrädesemission

6 maj, 2011

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharma genomför företrädesemission

Stockholm, 2011-05-06 08:52 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Styrelsen i PledPharma har beslutat att genomföra en nyemission om maximalt 123
MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet är villkorat av
bolagsstämmans godkännande. 

Emissionslikviden ska huvudsakligen finansiera patientstudier och framförallt
cancerprojektet PP-095 genom Fas IIb med målet att kunna genomföra en
licensaffär under 2013. 

Avsiktsförklaringar att teckna har erhållits för 83 MSEK

PledPharma utvecklar läkemedel som förbättrar effektiviteten av etablerade
behandlingar vid livshotande folksjukdomar. Företaget har två projekt i klinisk
Fas II, ett inom cancerområdet och ett inom behandling av akut hjärtinfarkt. 

Medlen från nyemissionen ska huvudsakligen användas för patientstudier med
PP-095 som stödbehandling vid cellgiftsbehandling av tjock- och ändtarmscancer.
PledPharma har i en mindre patientstudie (Fas IIa) visat att bolagets substans
kan minska allvarliga och livshotande biverkningar av cellgiftsbehandling.
Denna studie ska nu i klinisk Fas IIb följas upp av en betydligt större
patientstudie. Målet är att under slutet av 2013 licensiera ut PP-095 till en
partner när studien beräknas vara slutförd. 

”De flesta cancerpatienter får idag så svåra biverkningar av sina cellgifter
att de inte kan få den behandling läkarna förskriver. Vår substans har i tidiga
studier visat sig minska dessa biverkningar på ett avgörande sätt. Nästa steg
för oss är att ännu tydligare visa läkare, myndigheter och en framtida
internationell partner hur effektiv substansen är i vården”, säger PledPharmas
VD Jacques Näsström. 

PledPharma planerar även att slutföra den pågående patientstudien av PP-099 som
tilläggsbehandling till ballongvidgning vid akut hjärtinfarkt. Även detta är
ett område med stora medicinska behov. 

Nyemissionen

Styrelsen för PledPharma har beslutat, förutsatt extra bolagsstämmans
godkännande, om en nyemission av aktier om maximalt 123 MSEK före
emissionskostnader. Emissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna där 5
aktier berättigar till teckning av 3 nya aktier till teckningskurs 15,50 kronor
per aktie. 

Befintliga ägare samt tillkommande investerare, däribland Carl Rosvall, Thomas
Bill, Per Josefsson och Peter Thelin, samtliga via bolag, har gett sin
avsiktsförklaring att teckna i emissionen för minst 83 MSEK. 

Preliminär tidsplan

24 maj 2011            Extra bolagsstämma

25 maj 2011            Sista dag för handel i PledPharma aktien med
rätt att erhålla 
                      teckningsrätter

26 maj 2011            Prospekt offentliggörs

30 maj 2011            Avstämningsdag för rätt att delta i
nyemissionen, dvs aktieägare som denna dag är registrerade i 

                      aktieboken erhåller teckningsrätter

1-14 juni 2011           Handel med teckningsrätter

1-17 juni 2011           TeckningsperiodErik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till PledPharma i samband
med nyemissionen. Erik Penser Bankaktiebolag är även bolagets Certified
Adviser. För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

Michaela Johansson, CFO PledPharma AB, tfn 070 926 17 75Om PledPharma

PledPharma utvecklar terapier för svåra sjukdomar. Genom att minska allvarliga
biverkningar och förbättra livskvaliteten effektiviserar bolagets läkemedel
behandling med etablerade terapier. Eftersom PledPharmas projekt utgår från en
kliniskt väl etablerad produktklass fokuseras utvecklingsarbetet till kliniska
studier. PledPharma har för närvarande två projekt i klinisk Fas II, ett vid
behandling av tjock- ändtarmscancer och ett vid behandling av akut
hjärtinfarkt. Båda produkterna har möjlighet att tillgodose ett mycket stort
medicinskt behov och har också en stor marknadspotential. För mer information,
se http://www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com