Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Första dag för handel i PledPharma AB (publ)

7 april, 2011

PledPharma AB
Pressmeddelande

Första dag för handel i PledPharma AB (publ)

Stockholm, 2011-04-07 07:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Från och med idag, den 7 april 2011 handlas PledPharma AB:s aktie på NASDAQ OMX
First North under kortnamnet PLED. 

”PledPharma har fram till idag varit ett dotterbolag till Accelerator Nordic AB
och den fristående noteringen av våra aktier är en följd av den positiva
utvecklingen av PledPharmas längst framskridna kliniska projekt. Inför
noteringen har PledPharma rustats med en egen organisation, sett över sina
utvecklingsmöjligheter och stakat ut en väg framåt. Vägen är ambitiös, men både
vi som arbetar dagligen i företaget och styrelsen känner en stark tilltro till
PledPharmas framtidsmöjligheter”, säger VD Jacques Näsström. 

”Motivet till noteringen är att PledPharma har så stor potential att det bäst
utvecklas som självständigt bolag. Det första området vi siktar på är
tjocktarmscancer, men vi räknar med att visa liknande nytta även i flera andra
cancerformer. Det andra området vi redan idag studerar är läkemedel som
förväntas förbättra effekten av ballongutvidgning efter hjärtinfarkt, varför
det är oomtvistligt att vi har stor potential. Vi ser fram mot att vara noterat
på First North och de många möjligheter detta erbjuder bolaget och dess
aktieägare”, avslutar Näsström. 

Kortnamn PLED, ISIN-kod SE0003815604. Antal aktieägare vid notering: ca 2 100

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

PledPharma utvecklar terapier för svåra sjukdomar. Genom att minska allvarliga
biverkningar och förbättra livskvaliteten effektiviserar bolagets läkemedel
behandling med etablerade terapier. Eftersom PledPharmas projekt utgår från en
kliniskt väl etablerad produktklass fokuseras utvecklingsarbetet till kliniska
studier. PledPharma har för närvarande två projekt i klinisk Fas II, ett vid
behandling av tjock- ändtarmscancer och ett vid behandling av akut
hjärtinfarkt. Båda produkterna har möjlighet att tillgodose ett mycket stort
medicinskt behov och har också en stor marknadspotential. För mer information,
se http://www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com