Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma förstärker sin organisation

20 september, 2011

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharma förstärker sin organisation

Stockholm, 2011-09-20 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- PledPharma (STO:PLED)
meddelar idag att man anställt Marie Bengtson som ansvarig för kliniska
projekt, och Erik Kinnman, som ansvarig för investerarkommunikation, och som
klinisk expert. Marie Bengtson har 14 års erfarenhet av klinisk prövning och utveckling inom
läkemedelsindustrin. Hon har bland annat arbetat på internationella
forskningsföretag som Sanofi-Aventis och Merck-Serono samt det världsledande
kontraktsforsknings (CRO) företaget Quintiles. Marie har stor erfarenhet av
projektledning samt att planera, genomföra och avrapportera kliniska studier
inom cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och sjukdomar i nervsystemet.
Denna erfarenhet omfattar studier i både tidig och sen klinisk fas. Hon har
vidare 16 års bakgrund som sjuksköterska. Marie kommer närmast från IRW
Consulting AB där hon var Clinical Research Manager och fungerat som nordisk
projektledare. Erik Kinnman har 13 års erfarenhet från läkemedelsindustrin med ledande
klinikbefattningar inom AstraZeneca, Sanofi-Synthelabo och Parke-Davies. Erik
har vidare i flera år varit chef för ett analytikerteam inom Danske Bank, och
fondförvaltare inom Aragon Fondkommission. Erik har en MBA-examen, samt en
medicine doktorsexamen och docentur i experimentell och klinisk smärtforskning.
Vidare är Erik legitimerad läkare och specialist inom neurologi samt
smärtbehandling. Närmast kommer han från och SOBI där han var ansvarig för
investerarkontakter, kommunikation och företagsstrategi. ”Dessa rekryteringar är en viktig kompetenshöjning och resursförstärkning för
PledPharma. Vi närmar oss viktiga kliniska milstolpar i utvecklingsprogrammen
och Marie och Erik utgör viktiga förstärkningar av PledPharma. Vidare utökas
företagets kompetens inom investerarkommunikation i ett skede av företagets
utveckling där intresset för våra aktiviteter beräknas öka markant och därmed
kommunikationsbehovet med aktieägare och nya investerare”, säger VD Jacques
Näsström. För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD, tfn 073 713 0979

Erik Kinnman, Informationsdirektör, tfn 073 422 1540Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som fokuserar på att
utveckla förbättrade behandlingar av livshotande sjukdomar. Genom att minska
allvarliga biverkningar och förbättra livskvaliteten kan bolagets läkemedel
effektivisera behandling med etablerade terapier. PledPharma bedriver idag två
projekt i klinisk fas II med den patentskyddade substansklassen PLED-derivat. I
ett av projekten, PP-095, undersöks PLED-derivats förmåga att minska
biverkningar vid behandling med cellgifter vid koloncancer. I det andra
projektet, PP-099, utvärderas om PLED-derivat kan minska reperfusionsskador hos
patienter som får behandling med ballongutvidgning vid akut hjärtinfarkt.
PledPharma (STO:PLED) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser
Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com