Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma – Delårsrapport tredje kvartalet 2014

24 oktober, 2014

PledPharma AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

PledPharma - Delårsrapport tredje kvartalet 2014

Stockholm, 2014-10-24 07:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
PLIANT-studien fullrekryterad och ny spännande satsning mot
paracetamolförgiftning 

Kvartalet i sammandrag

 -- Periodens resultat uppgick till -11 265 Tkr (- 4 509 Tkr) 

 -- Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 40 675 Tkr (54 910 Tkr) 
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 7 124 Tkr (- 4 207
   Tkr)
 -- Resultat per aktie uppgick till -0,5kr (-0,2, kr)

Väsentliga händelser under kvartalet

 -- De två första säkerhetsanalyserna av PLIANT-studien godkändes av DSMB 
(Drug Safety and Monitoring Board).

 -- Positiva resultat vid behandling av patienter i första delen av
   PLIANT-studien med bevacizumab i kombination med cellgifter.

 -- PledPharma blev utnämnd till Nordic Star of the Year vid Nordic Life
   Science Days 2014.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 -- Den sista säkerhetsanalysen i PLIANT-studien godkändes av DSMB 
 -- Samtliga 126 patienter inkluderades i del II av PLIANT-studien

 -- Det nya projektet PP-100 mot paracetamolförgiftning avses finansieras med
   en företrädesemission

VD kommentar

PLIANT-studien är nu fullt rekryterad och samtliga 126 patienter i del II är
inkluderade. Vi räknar med att leverera de första övergripande resultaten från
studien (s.k. topline-data) i slutet att det första kvartalet 2015. 

Vi har under året arbetat fram ett nytt projekt baserat på PLED-plattformen som
bedöms ha en stor kommersiell potential. Projektet PP-100 är inriktat på att
minska eller motverka uppkomsten av allvarliga leverskador som en följd av
överdosering av paracetamol, en av de vanligast förekommande förgiftningarna. 

Eftersom substansen i PP-100 projektet bygger på samma plattform som PledOx så
kan existerande säkerhetsdokumentation användas och bolaget bedömer därför att
projektet kan gå direkt från preklinik till en Fas II-studie på patienter. 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, CFO PledPharma AB, tfn 070 926 17 75

Om PledPharma
PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för
livshotande sjukdomar. Vårt initiala mål är att utveckla ett läkemedel,
PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling.
Projekt PP-99 bygger på att begränsa de skador som uppstår på hjärtmuskulaturen
när en patient drabbas av akut hjärtinfarkt. I det senast tillkomna projektet
PP-100 utvärderas PledPharmas substans (PP100-01A) förmåga att minska eller
motverka uppkomsten av akut leversvikt som en följd av paracetamolförgiftning.
Vi har potential att erbjuda patienter värdefulla och unika behandlingar för
allvarliga, livshotande sjukdomar där det även finns en möjlighet till snabbare
registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k. ”breakthrough therapy”. Den
nuvarande marknaden för förebyggande och biverkningsreducerande
cancerbehandling är på cirka 70 miljarder kronor. PledPharma (STO:PLED) är
listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified
Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com