Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-september 2012

26 oktober, 2012

PledPharma AB
Pressmeddelande

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-september 2012

Patienter screenas inför inklusion i PledOx® fas IIb studien

Stockholm, 2012-10-26 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Perioden juli-september

·   Den kliniska studiedesignen för PledOx godkänd av svenska
läkemedelsverket (LV) 

·   Patient selektion pågår på Uppsala Akademiska sjukhus och Karolinska
Universitetssjukhuset inför inklusion i PledOx fas IIb studien i
tjocktarmscancer 

·   Val av kliniker för deltagande i PledOx studien genomfört. Ett
trettiotal högkvalitativa kliniker i åtta länder, inklusive Sverige och USA,
kommer att delta i studien 

·   Periodens resultat uppgick till -5 642 Tkr (-2 485 Tkr)

·   Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 65 487 Tkr (97 659 Tkr)

·   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 121 Tkr
(-5 659 Tkr)

·   Resultat per aktie uppgick till -0,28 kr (-0,12 kr)Perioden januari-september i sammandrag

·   Periodens resultat uppgick till -25 467 Tkr (-7 820 Tkr)

·   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -25 010 Tkr
(-7 284 Tkr)

·   Resultat per aktie uppgick till -1,26 kr (-0,39 kr)

·   Professor Bengt Glimelius, Uppsala Akademiska Sjukhus, en
världsauktoritet inom forskning och behandling av cancer, huvudansvarig för
samordning av prövarna i PledOx-studien 

·   Positiva resultat i de prekliniska långtidssäkerhetsstudierna med PledOx

·   Ny substanspatentansökan för PledOx ger ytterligare möjligheter till
starkt och förlängt patentskydd 

·   Positiva och stödjande möten med LV och den amerikanska
registreringsmyndigheten (FDA) kring PledOx-studien 

·   Vetenskaplig publikation av klinisk studie, som visar minskat antal
allvarliga incidenser vid cellgiftsbehandling hos patienter förbehandlade med
PLED-substans VD kommentar

”Screening av patienter pågår i den öppna dosökningsfasen av studien på
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Uppsala Akademiska sjukhus. Vi
räknar med att kunna inkludera den första patienten den kommande månaden. 9-12
patienter kommer att inkluderas i denna del av PledOx studien fram till början
av 2013. Därefter kommer övriga kliniker att starta”, säger VD Jacques
Näsström. För ytterligare information kontakta:

Erik Kinnman, informationsdirektör, tfn 073 422 15 40

Johan Stuart, finansdirektör tfn 070 66 44 096

Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar ett
läkemedel, PledOx®, för att förebygga de svåra biverkningar som patienter får
vid cellgiftsbehandling av cancer. Biverkningarna är många gånger så svåra att
behandlingen inte kan genomföras som planerat. Den nuvarande marknaden för
stödjande cancerbehandling är cirka 72 miljarder kronor. PledOx är ett
läkemedel inom den patentskyddade substansklassen PLED, som skyddar kroppens
normala celler mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när ett överflöd av
skadliga syremolekyler (fria syreradikaler) bildas. Vi utvärderar också
möjligheter med PLED-substanser för andra sjukdomar. PledPharma (STO:PLED) är
listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified
Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com